ELEVORGANISATIONEN FOR de tekniske erhvervsuddannelser, EUX, SOSU, PAU og HTX

ELEVER DER KÆMPER FOR ELEVER

VÆR MED TIL AT KÆMPE MED OS

DELTAG I KONGRESSEN

Hvem er EEO?

Erhvervsskolernes ElevOrganisation

Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) samler elever fra de tekniske erhvervsuddannelser, EUX, SOSU, PAU og HTX i kampen for bedre forhold for eleverne.

Vi står sammen for at skabe forandring. I EEO mener vi, at eleverne er hverdagens eksperter. Det er os, der går på skolerne, og os, der derfor ved, hvordan det er at gå på skolerne.

EEO er det sted, hvor skolernes elevråd samler deres kræfter og arbejder for at råbe medier, politikere og andre ansvarlige op, når der er problemer på vores uddannelser i det hele taget.

HUSK:

Magt er ikke noget, man får
Det er noget, man tager!

Vi er elevernes organisation, og det betyder, at vi kæmper for vores egne interesser. Vi arbejder for god og gratis uddannelse til alle. Det betyder bl.a. bedre arbejdsmiljø, undervisningsmiljø, faciliteter, flere praktikpladser og bedre praktikforhold. Men det er faktisk eleverne selv, der bestemmer, hvad der er i vores interesse og hvad EEO skal kæmpe for.

Det er eleverne selv, der bestemmer, hvad der er i vores interesse og hvad EEO skal kæmpe for. Derfor holder vi bl.a. stormøder to gange om året, hvor vi samler elever fra hele landet, og her beslutter vi, hvilke sager, vi skal stå sammen om at kæmpe for. Derudover holder vi en række landsdækkende kurser og har flere aktive regioner, som hver repræsenterer eleverne som en samlet enhed for de lokale skoler. Det er denne struktur, der gør, at EEO svarer til ét stort elevråd på landsplan.

“ET LANDSDÆKKENDE ELEVRÅD”

Ligesom elevrådene repræsenterer sine kammerater på skolen, og sikrer at eleverne taler med én samlet stemme over for fx skolens ledelse, så er EEO en sammenslutning af elever og elevråd fra hele landet som repræsenterer eleverne med en samlet stemme over for landets politikere og andre beslutningstagere.

POLITISK FOKUS

HVAD KÆMPER VI FOR?

 

Kæmp sammen med os!

Vi vil være en organisation for ALLE elever – dem på tekniske erhvervsuddannelser,  EUX, SOSU, OAU og  HTX.

For at kunne det er det nødvendigt at I som elevråd bliver medlem af Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO). Så snart I er dét, så er der mange måder at være aktiv i EEO.

 

DELTAG I KONGRESSEN

Til kongressen samler vi alle elevråd for at stemme om EEO’s poster og mærkesager

Deltag på landsmødet

Her behandler vi holdninger (såkaldte ‘udtalelser), vi skal have indtil Kongressen

Kom til vores events

Alle elever inviteres løbende til sommerlejre. EUD-weekender mm.

Kontakt bestyrelsen

Del dine tanker og holdninger med os. De er altid velkomne!

Hvem er aktive i EEO?

Lær os at kende

 Vibevej 31, 2400 København
25 10 00 40 / kontakt@eeo.dk