HVORFOR GØR VI DET?

Klar, parat, skolestart

En god start på uddannelsen er en god start på arbejdslivet. Men hvordan gør vi skolestarten bedre, så flere elever bliver en del af fællesskabet og lykkes med uddannelsen?

Det vil foreningerne Erhvervsskolernes Elevorganisation og Raido undersøge i et elevdrevet initiativ, sammen med fem erhvervsskoler i Region Sjælland. Foreningerne har derfor med støtte fra Tuborgfondet, indgået et treårigt samarbejde med fokus på at mindske frafaldet og styrke skolestarten for erhvervsskoleelever på grundforløb 2.

 

HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ?

OpstartsMentorer

Projekt God Start for Alle skal over de næste tre år arbejde med at styrke skolestarten og mindske frafald af elever på grundforløb 2 på de tekniske erhvervsuddannelser.

Projektet skal gennem OpstartsMentorers egne erfaringer, tildele eleverne motivation, fællesskabsfølelse og redskaber, som skal gøre GF2-elevernes start på deres hovedforløb mere oplyst og velforberedt. Forhåbentlig ender flere, der starter på en erhvervsuddannelse med at gennemføre uddannelsen og stå med et svendebrev i hånden.

Sideløbende vil projektet inddrage skolens lærere og ledere i arbejdet og tilbyde dem uddannelsesdage, hvor de opkvalificeres til at understøtte OpstartsMentorernes arbejde, samt den gode start på uddannelserne. OpstartsMentorer er hovedforløbselever fra alle tekniske erhvervsuddannelser, der har lyst til at dele deres erfaringer fra uddannelsen, tiden hos mester og generelt livet som lærling.

|

Konceptet er jeg mega stor fan af. Mit arbejde er meget ensformigt, så hver gang jeg får muligheden for at komme ud og prøve noget andet, som giver mig noget til min uddannelse. Det tager jeg!

– OpstartsMentor Mikkel

|

Jeg kunne godt have brugt nogle, der havde sagt til mig, hvad jeg kunne forvente. Det motiverer mig. Jeg kan komme ud til dem, på samme måde som jeg havde ønsket det, og snakke om uddannelsen, strukturen, hvad man kan forvente og hvilke udfordringer, der eventuelt kan blive.

– OpstartsMentor Monica

|

Jeg synes det var en god mulighed for at prøve at lære mig selv bedre at kende. Jeg kan også godt lide at snakke om min uddannelse, hvordan det har været for mig, og hvordan det kan blive for jer. Det var min motivation for at deltage.

– OpstartsMentor Patrick

Læs mere på hjemmesiden

Du kan læse mere om det at være OpstartsMentor, baggrunden for projektet, samarbejdspartnerne og hvilke skoler, der deltager her:

Hvem er vi

Kristine Brendstrup

Kristine Brendstrup

Vikarierende projektleder

Erhvervsskolernes ElevOrganisation
25 10 00 42
godstart@eeo.dk

Amanda Bertram

Amanda Bertram

Projektleder (barsel)

Erhvervsskolernes ElevOrganisation

Nicoline Christiansen

Nicoline Christiansen

Projektmedarbejder

Erhvervsskolernes ElevOrganisation

Lise Roulund Knudsen

Lise Roulund Knudsen

Uddannelseskonsulent

Raido
+45 30 24 70 02
 Lise@raido.org

I EEO arbejder hver dag for at eleverne på de tekniske erhvervsuddannelser, EUX, SOSU, PAU og HTX interesser og holdninger bliver hørt i den offentlige debat.

Raido er en almennyttig forening med en vision om, at alle unge skal være i stand til at skabe sig en god fremtid gennem uddannelse og stærke fællesskaber. Det forsøger de ved at videndele om frafald, udvikle, afprøve og evaluere helt nye indsatser og skabe netværk for ledere og ansatte på tværs af forberedende grunduddannelser samt erhvervs- & gymnasiale uddannelser.

Tuborgfondet støtter projekter og organisationer, der er drevet af og/eller for unge. Tuborgfondet støtter tiltag, der bringer flere ind i fællesskabet, giver dem indflydelse i samfundet, skaber engagement og klargøre unge til fremtidens arbejdsliv.

 Vibevej 31, 2400 København
25 10 00 40 / kontakt@eeo.dk