Klar, parat, skolestart

Erhvervsskolernes ElevOrganisation har indgået et treårigt samarbejde med Raido om at mindske frafald og styrke skolestarten for grundforløb 2 elever.

Projektet er støttet af Tuborgfondet.

 Hvad går projektet ud på?

Projekt God Start for Alle skal over de næste tre år arbejde med at styrke skolestarten og   mindske frafald af elever på grundforløb 2 på de tekniske erhvervsuddannelser.
Projektet skal gennem OpstartsMentorers egne erfaringer, tildele eleverne motivation,   fællesskabsfølelse og redskaber, som skal gøre GF2-elevernes start på deres hovedforløb   mere oplyst og velforberedt. Forhåbentlig ender flere, der starter på en   erhvervsuddannelse med at gennemføre uddannelsen og stå med et svendebrev i   hånden.

Sideløbende vil projektet inddrage skolens lærere og ledere i arbejdet og tilbyde dem   uddannelsesdage, hvor de opkvalificeres til at understøtte OpstartsMentorernes arbejde, samt den gode start på uddannelserne. OpstartsMentorer er hovedforløbselever fra alle tekniske erhvervsuddannelser, der har   lyst til at dele deres erfaringer fra uddannelsen, tiden hos mester og generelt livet som   lærling.

 

Vær med

Er du hovedforløbselev?
Vil du tilføje kompetencer som oplægsholder, workshopsfacilitator og dialogskaber til dit CV?
Har du lyst til at tage rundt på Region Sjællands erhvervsskoler og fortælle om erfaringer
fra din læreplads til interesserede GF2-elever?

SÅ BLIV OPSTARTSMENTOR

Som Opstartsmentor skal du
Være i gang med dit hovedforløb
Kunne deltage i Opstarts-bootcamp på Ungdomsøen fra fredag til søndag d. 18.-20. august.
Være mellem 16 og 30 år

Du får
En fed, gratis Opstarts-bootcamp på Ungdomsøen i København sammen med andre hovedforløbselever.
Et diplom udstedt af EEO og Raido, så du har papir på dine tillærte kompetencer
Adgang til et særligt fællesskab med andre hovedforløbselever på tværs af uddannelser og geografi.
Mulighed for at holde oplæg og facilitere workshops for en masse unge mennesker.

Din mester/læreplads får
En engageret elev, der tilegner sig nye kompetencer
Kompensation, når Opstartsmentoren er ude på skolebesøg
En elev, der spreder gode budskaber om netop jeres fagfeldt

Synes du det lyder spændende? Så følg linket herunder.

Organisationerne bag projektet

Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO)

I EEO arbejder hver dag for at eleverne på de tekniske erhvervsuddannelser, EUX, SOSU, PAU og HTX interesser og holdninger bliver hørt i den offentlige debat.
EEO står sammen for at skabe forandringer. Hos EEO er eleverne hverdagens eksperter, og deres stemme er vigtig, når der snakkes om problemer ude på uddannelserne. Det er nemlig eleverne, der går der og ved, hvilke problematikker der er relevante.

Raido

Raido er en almennyttig forening med en vision om, at alle unge skal være i stand til at skabe sig en god fremtid gennem uddannelse og stærke fællesskaber. Det forsøger de ved at videndele om frafald, udvikle, afprøve og evaluere helt nye indsatser og skabe netværk for ledere og ansatte på tværs af forberedende grunduddannelser samt erhvervs- & gymnasiale uddannelser.

Tuborgfondet støtter projekter og organisationer, der er drevet af og/eller for unge. Tuborgfondet støtter tiltag, der bringer flere ind i fællesskabet, giver dem indflydelse i samfundet, skaber engagement og klargøre unge til fremtidens arbejdsliv.

Du kan læse mere om Tuborgfondet på deres hjemmeside.

 

Amanda Bertram

Amanda Bertram

Projektleder

25 10 00 42
amanda@eeo.dk

Cecilie Egegaard Jensen

Cecilie Egegaard Jensen

Studentermedhjælper

[intet telefonnumer] 
Cecilie@eeo.dk

Steffen Thybo

Steffen Thybo

Stifter og direktør for Raido

Steffen@raido.org

Skoler, der deltager i projektet