Handlingsplan

Ambitioner for det pågældende bestyrelsesår.

Repræsentation i EEO

 • 12 deltagere til Folkemødet på Bornholm 
 • Deltagelse til andre folkemøder 
 • Udsendelse af aktive i EEO for at repræsentere EEO til DM i skills og DM i teknologi 
 • Aktiv deltagelse til ESB-, Uddannelsesalliancen- og perspektiv-arrangementer 
 • Deltagelse i receptioner som vores samarbejdspartnere afholder f.eks. DUF og LH
 • Afholdelse af minimum 75 skolebesøg 
 • Deltagelse i World Pride 
 • Repræsentation af EEO 1. maj

Regioner

 • Vælge forperson og kasserer i alle regioner.
 • Revidering af antallet af regioner og størrelserne af dem
 • Minimum 2 sociale arrangementer og 2 politiske arrangementer i hver region.
 • Minimum 2 regionsweekender, hvor alle regioner samles
 • Opstart af forpersonsnetværk for regionernes forpersoner
 • Pakker med arrangementer, som regionerne let kan afholde.
 • God og effektiv aktivitet på sociale medier for alle regioner.

Branding

Vi mener, at den nye gymnasiereform medvirker til mere uklare eksamener på HTX-grundforløb, der er irrelevante for uddannelsen.

På nuværende tidspunkt forholder det sig sådan, at eleverne allerede efter tre måneder går til en eksamen i to forløb. Det vil sige, at de ikke har haft et væsentligt antal af timer i fagene, før de testes. Det vedrører de nye PU- og NV-eksamener, hvor hverken lærere eller elever er sikre på formålet med dem.
Vi ønsker derfor at fjerne de nuværende eksamener og eventuelt erstatte dem med mere relevante.

Stormøder

Vi mener, at der bør lægges øget fokus på faglig- og pædagogisk-uddannelse af lærere, således at lærerne er eksperter inden for deres egne fag.

Samtidig bør lærerne have de pædagogiske redskaber, det kræver at kan videreformidle til deres elever.

Vi synes derfor, at lærere som har bestået den faglige uddannelse, ligeledes bør gennemføre pædagogikum og lignende for at fremme lærernes evner til at lære fra sig på en forståelig måde.

Aktiviteter og kurser

Vi mener, at den nye gymnasiereform medvirker til mere uklare eksamener på HTX-grundforløb, der er irrelevante for uddannelsen.

På nuværende tidspunkt forholder det sig sådan, at eleverne allerede efter tre måneder går til en eksamen i to forløb. Det vil sige, at de ikke har haft et væsentligt antal af timer i fagene, før de testes. Det vedrører de nye PU- og NV-eksamener, hvor hverken lærere eller elever er sikre på formålet med dem.
Vi ønsker derfor at fjerne de nuværende eksamener og eventuelt erstatte dem med mere relevante.

Sommeraktivitet

Vi mener, at der bør lægges øget fokus på faglig- og pædagogisk-uddannelse af lærere, således at lærerne er eksperter inden for deres egne fag.

Samtidig bør lærerne have de pædagogiske redskaber, det kræver at kan videreformidle til deres elever.

Vi synes derfor, at lærere som har bestået den faglige uddannelse, ligeledes bør gennemføre pædagogikum og lignende for at fremme lærernes evner til at lære fra sig på en forståelig måde.

Internt arbejde

Vi ønsker i EEO FN’s Verdensmål er en integreret del af uddannelserne på erhvervsskolerne. Skolerne bør derfor have særligt fokus på bæredygtighed inden for klima og miljø i både undervisning og omgivelser.

Skolerne skal desuden undervise i Verdensmålene for at sikre, at vores unge er mere oplyste.

 Vibevej 31, 2400 København
25 10 00 40 / kontakt@eeo.dk