Handlingsplan

Ambitioner for det pågældende bestyrelsesår.

Branding – I EEO vil vi:

 • Sørge for at udvikle og købe meningsfuldt merchandise
 • Synliggøre EEO’s tilstedeværelse på aktiver, som bilen og regionale kontorer
 • Have øget aktivitet på sociale medier: Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter     

Sommeraktiviteter – I EEO vil vi:

 • Holde arbejdsuge på EH i løbet af skolernes sommerferie
 • Have aktive, der deltager i jobpatruljen
 • Holde sommerlejr i én uge (onsdag-søndag) i løbet af sommerferien
 • Have minimum 20 deltagere til sommerlejren
 • Have oplæg/workshop med samarbejdspartnere til sommerlejr  

Internt arbejde – I EEO vil vi:

 • Styrke sammenhold blandt aktive gennem sociale aktiviteter
 • Udvikle og forbedre god mødeskik
 • Understøtte udvalg i deres arbejde herunder bl.a. handlingsudvalg og
  HTX- og EUD-udvalget
 • Forbedre koordination og informationsdeling om projekter
 • Have mere fokus på at hjælpe eleverne direkte
 • Udvikle vores elevrådsunderstøttelse, og øge fokus på elevdemokratiet på fusionsskoler med mange elever  

Repræsentation – I EEO vil vi:

 • Have 10 deltagere til Folkemødet på Bornholm
 • Deltage til andre folkemøder
 • Sende aktive for at repræsentere EEO til DM i skills og DM i teknologi
 • Aktivt deltage til ESB, UA og Perspektiv arrangementer
 • Deltage i receptioner, som vores samarbejdspartnere afholder f.eks. DUF og LH
 • Have minimum 75 skolebesøg
 • Repræsentere EEO til 1. maj
 • Have flere aktiviteter på vores medlems elevråd

Aktiviteter og kurser – I EEO vil vi:

 • Afholde minimum to nationale weekendkurser, så der er flere aktiviteter for eleverne
 • Sende alle HB’ere på skolebesøgskursus, der endnu ikke har deltaget i
  sådan et
 • Afholde et introkursus for nye HB medlemmer
 • Arbejde for, at der kommer flere muligheder for at være aktiv, selvom man ikke er en del af HB    
 • Arbejde på nye kursusformer som kan afholdes på skoler eller i regioner 

Stormøder – I EEO vil vi:

 • Have mere og bedre SoMe promovering af stormøderne
 • Have 70 delegerede og 100 deltagere til et af stormøderne
 • Kontakte medlemselevråd, som ikke deltager til stormøderne
  for at indgå i dialog
 • Have deltagelse fra minimum 60% af medlemselevrådene
 • Have yderlige kontakt til skolerne for at informere og opfordre flere til at komme til stormøderne 

Regioner  – I EEO vil vi

 • Hjælpe med at afholde generalforsamling samt nedskrive vedtægter med henblik på at regionerne bliver selvkørende
 • Afholde minimum et par interne møder om året
 • Afholde minimum to regionsweekender, hvor alle regioner samles
 • Skabe pakker med arrangementer, som regionerne let kan afholde
 • Have god og effektiv aktivitet på sociale medier i regionerne, samt have valgt en person med ansvar for dette
 • Have udvalgt specifikke personer, der kan have ansvar for hver deres regio

 Vibevej 31, 2400 København
25 10 00 40 / kontakt@eeo.dk