Hvordan vi når vores mål

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN 2020-2021

Dette er handlingsplanen for Erhvervsskolernes ElevOrganisation for bestyrelsesåret ’20/’21. Her beskriver vi klare retningslinjer og ambitioner for bestyrelsen og sekretariatets organisatoriske arbejde.

Repræsentation i EEO

 • 12 deltagere til Folkemødet på Bornholm 
 • Deltagelse til andre folkemøder 
 • Udsendelse af aktive i EEO for at repræsentere EEO til DM i skills og DM i teknologi 
 • Aktiv deltagelse til ESB-, Uddannelsesalliancen- og perspektiv-arrangementer 
 • Deltagelse i receptioner som vores samarbejdspartnere afholder f.eks. DUF og LH
 • Afholdelse af minimum 75 skolebesøg 
 • Deltagelse i World Pride 
 • Repræsentation af EEO 1. maj
w

Stormøder

 • Bedre bedre SoMe-promovering af stormøderne
 • 70 delegerede og 100 deltagere til ét af stormøderne
 • Kontakt til skoler (medlemselevråd), som ikke deltager til stormøderne
 • Deltagelse fra minimum 60% af medlemselevrådene

Aktiviteter og kurser

 • Minimum 2 kurser 
 • EEO’s 25 års jubilæum 
 • Arbejdsweekender for faste/flydende udvalg mellem HB-møder 
 • HB-medlemmer på skolebesøgskursus, der endnu ikke har deltaget i et sådant
 • Introkursus for nye HB medlemmer

Regioner

 • Vælge forperson og kasserer i alle regioner.
 • Revidering af antallet af regioner og størrelserne af dem
 • Minimum 2 sociale arrangementer og 2 politiske arrangementer i hver region.
 • Minimum 2 regionsweekender, hvor alle regioner samles
 • Opstart af forpersonsnetværk for regionernes forpersoner
 • Pakker med arrangementer, som regionerne let kan afholde.
 • God og effektiv aktivitet på sociale medier for alle regioner.

Sommeraktiviteter

 • Arbejdsuge på Elevbevægelsens Hus i skolernes sommerferie 
 • Aktiv deltagelse i jobpatruljen 
 • Sommerlejr i 1 uge (onsdag-søndag) i løbet af sommerferien
 • Minimum 20 deltagere til sommerlejren
 • Oplæg/workshop ved samarbejdspartneres sommerlejre

Branding

 • Udvikle og købe meningsfuldt merchandise 
 • Øget aktiviteten på sociale medier

Internt arbejde

 • Styrket sammenhold blandt aktive gennem sociale aktiviteter  
 • Udvikling og forbedring af god mødeskik
 • Pænere og renere forhold i Elevbevægelsens Hus, så det kan benyttes af aktive
 • Understøttelse af udvalgs arbejde herunder bl.a. handlingsudvalg samt HTX- og EUD-udvalget 
 • Organisering af dokumentdeling

 Vibevej 31, 2400 København
25 10 00 40 / kontakt@eeo.dk