Hvem er EEO?

Hvem er Erhvervsskolernes ElevOrganisation, og hvad arbejder vi for?

Principprogram

EEO’s Principprogram er vores bud på, hvordan vores skoler kan indrettes bedre.

Vedtægter

Læs Erhvervsskolernes ElevOrganisations retningslinjer herunder.

Politisk Fokus

De politiske områder, vi skal fokusere specielt på i bestyrelsesåret.

Handlingsplan

Handlingsplanen ændres én gang om året til Kongressen.

Udtalelser

Udtalelser bliver besluttet og stemt igennem på Kongressen.

Forslag til forbedring af EED

Et elevperspektiv på de forbedringer, der kan laves på erhvervsuddannelserne.

 Vibevej 31, 2400 København
25 10 00 40 / kontakt@eeo.dk