Hvem er EEO?

Hvem er Erhvervsskolernes ElevOrganisation, og hvad arbejder vi for?

Principprogram

EEO’s Principprogram er erhvervsskoleelevernes program. Det er således vores eget bud på, hvordan vores skoler kan indrettes bedre.

Vedtægter

Læs Erhvervsskolernes ElevOrganisations retningslinjer herunder.

Politisk Fokus

Her beskriver vi hvilke politiske områder, man skal fokusere specielt på i bestyrelsesåret.

Handlingsplan

Handlingsplanen ændres én gang om året til Kongressen og udstikker organisationens arbejde for et år ad gangen.

Udtalelser

Udtalelser bliver besluttet og stemt igennem på EEO’s øverste organ, Kongressen

Forslag til forbedring af EED

Et udspil fra et elevperspektiv