Principprogram

EEO’s principprogram er vores bud på, hvordan vores skoler kan indrettes bedre.

Politisk fokus

De politiske områder, vi skal fokusere på i bestyrelsesåret.

Handlingsplan

De konkrete tiltag vi vil arbejde for at opnå inden næste års kongres.

Udtalelser

Politiske udtalelser debatteres til stormøder og vedtages via afstemning.

Vedtægter

Eventuelle ændringer af vedtægter sker til Kongressen.

Forbedring af EUD

Et elevperspektiv på de forbedringer, der kan laves på erhvervsuddannelserne.

 Vibevej 31, 2400 København
25 10 00 40 / kontakt@eeo.dk