Pressemeddelelse mandag den 10. august 2020

Nyt projekt skal styrke erhvervsskolernes elevdemokrati

Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) er gået sammen med Tuborgfondet for at skabe bedre vilkår for elevråd på landets erhvervsuddannelser. Over tre år skal projektet udvikle og fremme metoder, der sikrer eleverne en demokratisk stemme.

Når eleverne i denne uge vender tilbage til erhvervsskolerne, vil der være ekstra fokus på elevdemokrati. Det er nemlig særligt erhvervsskoleelever, der er udfordret, når der skal etableres og opretholdes elevråd. Ligesom at 72% af danske erhvervsskoleelever ikke tror, at politikerne ville tage deres problemer alvorligt, og at der i 2018 kun var 37,5 procent af de adspurgte elever, der ønskede at stemme til folketings-valget.

Elever på landets erhvervsskoler er derfor i øget risiko for at blive ekskluderet fra den demokratiske proces og den politiske debat. Det er ikke alene med til at svække kvaliteten af uddannelserne. Det forværrer også elevernes motivation, trivsel og læring på skolerne. Det understøtter en ny rapport fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. EEO og Tuborgfondet er derfor indgået i et partnerskab for at undersøge og udvikle konkrete metoder til at realisere og praktisere elevdemokrati på erhvervsuddannelser i tæt alliance med elever, lærere og skoleledere. Under overskriften ”Elevdemokratiske erhvervsuddannelser” skal projektet være med til at sikre elevdemokratisk deltagelse i løbet af alle uddannelsesforløb.

”Alle elever har ret til at blive hørt og få en betydningsfuld stemme. Det får de gennem elevråd. Hvis ikke elevrådene fungerer, får eleverne ikke den opmærksomhed, de fortjener. Det er brandærgerligt, og det skal vi rette op på! Det er blandt andet de korte og ofte skævtliggende skoleperioder, der gør det svært at fasteholde EUD-elevråd. Men det gør ikke elevrådsarbejdet mindre vigtigt – tværtimod. Det gør det kun ekstra vigtigt at passe på og hjælpe vores elevråd” siger Anton Bay Hansen, formand for EEO.

EEO vil undersøge, hvordan man tager højde for de udfordringer, der er særligt karakteristiske for elevrådsarbejde på erhvervsskoler. Indsatsen vil munde ud i konkrete redskaber og metoder, som ledere, lærere og elever afprøver i praksis på seks udvalgte skoler. Ved at undersøge forholdene og implementere løsningsforslag på de forskellige skoler, kan indsatsen komme alle landets erhvervsuddannelser til gode.

”Vi kan ikke tage vores demokrati for givet. Derfor skal vi give flere unge lyst og mulighed for at deltage i demokratiske processer og opleve, at der bliver lyttet, og at deres mening tæller. Det gælder naturligvis også for eleverne på erhvervsskolerne, som selvfølgelig skal inddrages i deres uddannelse og have indflydelse. Derfor vil vi sammen med Erhvervsskolernes Elevorganisation styrke elevrådene og demokratiet ude på skolerne,” fortæller Peter Giacomello, sekretariatschef i Tuborgfondet.
Projektet afsluttes med publiceringen af en best practice guide, der kan direkte implementeres på erhvervs-uddannelserne og dermed være med til at styrke elev-demokratiet nu og i fremtiden.

Projektleder

Nynne Von der Fehr

TELEFON

+45 2510 0035

EMAIL

nynne@eeo.dk