Lad os sammen styrke elevdemokratiet!

EEO’s 3-årige elevdemokratiske projekt skal forbedre vilkårene for elevråd på erhvervsskoler i samarbejde med elever, lærere og ledelse.

HVORFOR GØR VI DET?

Levedygtige elevråd

EEO har valgt at sætte fokus på elevdemokrati, da alle elever har ret til at blive hørt og få en betydningsfuld stemme. Mange erhvervsskoler har udfordringer med at etablere og opretholde elevråd. Det betyder, at elevernes demokratiske stemme undermineres, og det kan gå ud over deres engagement, trivsel og læring på skolen.

Udover vores workshops til elevråd, der kan bookes her, skal dette projekt specifikt styrke elevdemokratiet på danske erhvervsskoler.

“Elevrådet på erhvervsskolerne er vigtigt, fordi man giver eleverne mulighed for medbestemmelse i at forbedre deres arbejdsplads fremadrettet.” 
Jesper – Kontaktlærer for elevrådet på RTS

HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ?

Om projektet

Projektet Elevdemokratiske Erhvervsuddannelser ønsker at undersøge, hvordan man kan tage højde for de udfordringer, der kan være forbundet med elevrådsarbejdet.

Projektet skal bidrage til mere viden om og flere metoder til elevinddragelse og fastholdelse af frivillige elevrådsrepræsentanter på erhvervsskoler og på længere sigt højne elevernes samfunds-engagement og mod på at deltage i det danske demokrati.

Erfaringerne

Udtalelser fra undersøgelsen

“Vi har faktisk et stort problem med at få elever ind i vores elevråd. Hver gang der kommer nye elever til vores møder, så ser vi dem ikke igen – ikke engang dem, der ellers virkede rigtig interesserede i at være med.”

 

Philip

Elev, SOSU H

“Det vigtigste i arbejdet som kontaktlærer er kommunikationen mellem eleverne og ledelsen. Derfor er det også nødvendigt, at skolen giver mig frie tøjler til at arbejde inden for de rammer, vi har på skolen, så jeg kan hjælpe de unge med at få deres indvendinger og ting igennem.”

Jesper

Kontaktlærer, Roskilde Tekniske Skole

“Hvis man vil have elevråd til at lykkedes, så er det vigtigt, at man som erhvervsskole beslutter sig for, at man vil give eleverne nogle succesoplevelser. Her taler jeg om, at man er nødt til at give dem lov til at mærke, at de også lykkedes med nogle ting, så de synes, at det har været indsatsen værd.”

Jens Christian

Uddannelseschef, Skive College

Hvad kan jeg gøre?

Potentialer

På baggrund af undersøgelsen udledes fire områder, der opleves som særligt hæmmende for elevinddragelse og bæredygtige elevråd. Disse fire områder omtales i projektet som forandringspotentialer, da de alle har potentiale for at skabe positiv forandring.
Læs en mere uddybende forklaring med eksempler på løsningsforslag i inspirationshæftet.

Systematisering af elevinddragelse

Skolernes elevinddragelse skal være mere systematisk. Det kan f.eks. gøres ved at inkorporere en systematik for elevinddragelse i planlægningen af skoleåret og fastsætte et fælles didaktisk fundament for, hvordan elever kan opnå indflydelse på og i undervisningen.

Oplysning om frivilligt elevdemokratisk arbejde

Der er behov for en bedre oplysningsstrategi, så skolens elever får et større kendskab til elevrådsarbejdet og vigtigheden af medbestemmelse. Succesfuld elevinddragelse og levedygtige elevråd kræver tydelig kommunikation, oplysning og løbende promovering, så eleverne føler sig velinformeret om deres rettigheder.

Motivation og engagement i elevrådsarbejde

Mange skoler oplever, at det er svært at opretholde elevernes motivation. Ved at oplyse eleverne om, at de gennem elevrådsarbejde har en reel mulighed for at ændre forhold på skolen, vil man kunne styrke elevernes engagement og demokratiske deltagelse.

Elevrådsarbejde under praktikperioder

Undersøgelsen viser, at mange ansatte oplever praktikperioderne som benspænd for at fastholde elevråd og sikre elevinddragelse. Praktikperioden betyder ofte et endeligt brud med elevrådet, da mange elever ser det som afkoblet fra deres skole. De er mange gange ikke bekendt med, at de fortsat har ret til at deltage i elevrådet under forløbet.

Inspirationshæfte

Inspirationshæftet giver en detaljeret gennemgang af baggrunden for projektet, undersøgelsesresultaterne samt fire forandringspotentialer.

I hæftet findes også gode råd til arbejdet samt en gennemgang af de vigtigste pointer i Bekendtgørelsen for elevråd ved erhvervsrettede uddannelser.

Hvem står bag projektet?

Hvem vi er

Projektet er støttet af Tuborgfondet.
Tuborgfondet styrker unges engagement og muligheder i samfundets fællesskaber og støtter især organisationer i civilsamfundet, der er drevet af unge eller for unge, og som deler ambitionen om, at unges lyst til at gøre en forskel skal være med til at udvikle fremtidens, bæredygtige samfund.

Du kan finde mere information på fondets hjemmeside.

 Nanna Quvang Hoffmeyer

Nanna Quvang Hoffmeyer

Projektleder

25 10 00 35
nanna@eeo.dk

 Ivalu Solgård

Ivalu Solgård

Studentermedhjælper

[intet telefonnumer]
ivalu@eeo.dk

Støt elevdemokratiet!

Kontakt os, hvis du er…

Lærer/kontaktlærer

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe elevrådet på din skole, og hvad din rolle som kontaktlærer kan indebære.

Leder

Har du spørgsmål til omfanget eller udbyttet af et eventuelt samarbejde? Tag en uforpligtende snak med os. Samarbejdet afhænger i høj grad af jeres ambitioner, tid og ønsker.

Erhvervsskoleelev

Vi vil altid gerne høre om elevrådet på din skole. Er du selv elevrådsmedlem og ønsker at få gode råd til, hvordan jeres elevråd kan blive endnu bedre? Eller er elevrådet ikke-eksisterende? Så tag fat i os.

Vidensinstitution

Projektet er baseret på løbende undersøgelser om vilkårene på landets skoler. Har din institution yderligere data eller viden inden for området, så hører vi også gerne fra dig.

Nysgerrig?

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om projektet og dine muligheder for at samarbejde med os.

Nanna@eeo.dk / 25 10 00 35