Handlingsplan

Hvad skal vi lave?

Handlingsplan 2019-2020

Indledning

Dette er Handlingsplanen for Erhvervsskolernes ElevOrganisation for bestyrelsesåret ’19/’20.
Her beskriver vi klare retningslinjer og ambitioner for bestyrelsen og sekretariatets organisatoriske arbejde.

Repræsentation

Vi vil gerne:

 • – Deltage med 10 personer til Folkemødet på Bornholm
 • – Deltage i andre folkemøder som f.eks. Ungdommens Folkemøde
 • – Deltage med 5 personer til DM i Skills
 • – Deltage i arrangementer og møder med ESB, Perspektiv og Uddannelsesalliancen
 • – Få en frivillig med til DM i debat
 • – Være til stede flere offentlige steder end hidtil
 • – Skabe fokus på andet end manglen på faglærte

Aktiviteter

Vi vil gerne:

 • – Afholde 8 til 10 bestyrelsesmøder
 • – Afholde arbejdsweekender mellem nogle bestyrelsesmøder, hvor bl.a. udvalgene arbejder
 • – Afholde et introkursus for nye HB-medlemmer
 • – Afholde to regionsweekender
 • – Afholde tre kursusweekender
 • – Deltage med Formandskabet eller Regionsordføreren til mindst to regionsmøder i alle aktive regioner

Stormøde

Vi vil gerne:

 • – Have deltagere fra mindst 55 af vores medlemselevråd repræsenteret
 • – Kontakte skoler, der deltager med mindre end 20% af deres mulige delegerede
 • – Udarbejde et forslag til Hovedbestyrelsen til hvordan vi arbejder med mere politik på stormøderne
 • – Have mindst 70 delegerede og 100 deltagere på et stormøde

Sommeraktiviteter

Vi vil gerne:

 • – Afholde en sommerlejr fra onsdag til søndage en uge i sommerferien
 • – Afholde arbejdsdage fra fredag ugen før sommerlejren til sommerlejrens start
 • – Lave samarbejder med Jobpatruljen, hvor vores aktive deltager under arbejdsdagene
 • – Samarbejde med LH og DGS om afholdelsen af sommerlejren

Internt arbejde

Vi vil gerne:

 • – Arbejde for at styrke sammenholdet blandt vores aktive
 • – Forbedre de fysiske rammer i Elevbevægelsens Hus
 • – Definere vores arbejdsgange i Hovedbestyrelsen med henblik på effektiv og gennemskuelig uddelegering
 • – Fokusere vores aktiviteter på de vigtigste områder, og hellere gør det halve helt end det hele halvt
 • – Arbejde med at øge antallet af aktiviteter i udvalgene

 Vibevej 31, 2400 København
25 10 00 40 / kontakt@eeo.dk