Handlingsplan

Hvad skal vi lave?

Handlingsplan 2018-2019

Indledning

Vi har i år ikke lavet så mange fokusområder til handlingsplanen, da vi ønsker, at I, deltagerne på kongressen og elevrådene, sætter et større præg på handlingsplanen. Før i tiden har handlingsplanen typisk været skrevet af Hovedbestyrelsen og haft få ændringer fra andre deltagere. Vi vil derfor opfordre jer til at komme med forslag til, hvad handlingsplanen skal indeholde, og hvad I som elever mener, skal være EEO’s fokusområder i det kommende år.

De glemte uddannelser

EEO har vi i de sidste par år haft et stort fokus på EUD-området, og mere specifikt de store erhvervsuddannelser som for eksempel, murer, tømrer og elektriker. I det kommende år skal vi fokusere mere på ”de glemte uddannelser” – de uddannelser, som vi ikke snakker alt for meget om, og som ofte bliver glemt i den offentlige debat. Vi skal ud og fortælle om HTX, SOSU, PAU og de 102 andre erhvervsuddannelser, som vi ikke har nævnt i denne handlingsplan. Vi skal ud og sørge for at sprede viden og kendskab om alle de muligheder, der er.

Landsdækkende aktiviteter

Vi har i de seneste år ikke prioriteret det højt at komme ud til skoler i yderområderne. I 2019 skal dette derimod være et fokusområde. Vi skal gøre mere ud af at komme ud til de skoler, som endnu ikke er vores medlemsskoler. Dette vil sikre, at vi vil få en større organiseringsgrad, og at flere af erhvervsskoleelverne i Danmark ved, hvem vi er. I forbindelse med dette, skal vi også fokusere på at placere vores arrangementer rundt omkring i landet, så flere af vores elever har mulighed for at deltage.

Aktivisme

I 2019, skal vi sætte et større fokus på aktivisme og aktioner. Historisk set har aktivisme været en stor del af EEO’s arbejde, men i de seneste år, er antallet af aktioner faldet. Aktivisme er en anderledes måde at føre politik på, og det appellerer til en bred skare af vores elever.

Folketingsvalget

Folketingsvalget er lige rundt om hjørnet, og når det kommer, skal vi sætte fokus på uddannelse. Vi skal sørge for at, vores uddannelser bliver en del af debatten, og vi skal gøre vores elever opmærksomme på, at de har mulighed for at påvirke deres hverdag ved at stemme, og at hver stemme tæller.

Europa-Parlamentsvalget

Europa-Parlamentsvalget finder sted i 2019. EP-valget er det valg, som der er lavest stemmeprocent ved, og vores elever er en stor del af dem, som undlader at stemme. Vi skal fortælle vores elever om, hvad EU handler om, hvad de laver, og hvordan man kan få indflydelse på europæisk plan. Derudover skal vi sætte fokus på, at vores elever tager et oplyst valg.

Arbejdskommisorium for hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen skal indtil landsmødet arbejde med at klargøre hvad hovedbestyrelse arbejdet bør indeholde. Det skal præsenteres på landsmødet, for at sikre at hele organisationen bliver hørt i at definere bestyrelsens arbejde. Efter landsmødet arbejder hovedbestyrelsen videre med kommissoriet med henblik på at vedtage det på kongressen i 2019.

International strategi

EEO har længe haft internationalt arbejde, det har varieret meget fra år til år. Derfor vil vi gerne arbejde med at lave en international strategi, så det er klart hvad vi ønsker at få ud af det internationale arbejde. Denne strategi skal udarbejdes af bestyrelsen inden Landsmødet, og skal drøftes der for at sikre alle bliver hørt i processen.

Øge elevernes indflydelse i de lokale uddannelsesudvalg

Vi skal gøre det nemmere for eleverne at sikre deres indflydelse i de lokale uddannelsesudvalg. Det skal vi fordi de har en stor indflydelse på vores uddannelser. De bestemmer nemlig hvilke virksomheder der må have praktikpladser, og indholdet i vores uddannelser. Vi skal derfor arbejde på at øge elevernes indflydelse i de lokale uddannelsesudvalg, for at få indflydelse på vores egen hverdag.

Vibevej 31, 1.sal - 2400 København NV

25 10 00 40 / kontakt@eeo.dk