Privatøkonomi for erhvervsskoleelever

I foråret 2021 startede EEO i samarbejde med MatematikCenter projektet Privatøkonomi for erhvervsskoleelever, der skal være med til at styrke erhvervsskoleelevers viden og kompetence indenfor privatøkonomi. For EEO er det af afgørende betydning, at unge tidligt lærer at varetage deres egen økonomi, fordi det giver dem en forudsætning for at have styr på den økonomiske del af deres voksenliv. 

I projektet udvikler og afprøver vi workshops om privatøkonomi af ca. to timers varighed. Udover workshops og undervisningsforløb udvikles der også en online materialesamling, som eleverne løbende kan tilgå. 

Læs mere om projektet her.

Projektet er finansieret af Spar Nord Fonden og Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond.