VI ER DIN ELEVORGANISATION

Vi repræsenterer eleverne fra de tekniske erhvervsuddannelser (EUD+X), SOSU, PAU og HTX – deres holdninger og interesser. Vi understøtter deres elevrådsarbejde og agerer deres stemme i den offentlige debat.

HVAD VI LAVER

En kort oversigt over vores indsatsområder

Støtte til elevrådsarbejdet

Udover det årlige Tour de Danmark, hvor elever i hovedbestyrelsen besøger landets elevråd for at introducere dem til EEO, så tager EEO’s elevrådskonsulenter også regelmæssigt på skolebesøg for at hjælpe elever med  elevrådsarbejdet. Book et skolebesøg her.

Elevdemokratiske Erhvervsuddannelser

“Elevdemokratiske erhvervsuddannelser” er et projekt, der med finansiering fra Tuborgfondet, skal hjælpe med at forbedre vilkårene for elevråd på erhvervsskoler. Læs om projektet og mulighederne for at deltage her.

Vejen til en erhvervsuddannelse

I projektet “Vejen til en erhvervsuddannelse” besøger erhvervsskoleelever grundskoler for at fortælle andre unge om deres vej til en erhvervsuddannelse. Så de kan vælge uddannelse på et oplyst grundlag. Læs mere.

Aktiviteter

Vi afholder mange aktiviteter i EEO, hvor du kan deltage i – f.eks. EUD-weekend, sommerlejr, debatmøder mm. Følg med på vores Facebook-side, hvor vi løbende poster nye begivenheder.

Stormøder

EEO afholder to årlige stormøder: Landsmødet og Kongressen. Til stormøderne vedtages politik og elevkampe gennem afstemning. Til Kongressen vælges der en ny hovedbestyrelse.

Den offentlige debat

EEO er elevernes stemme i den offentlige debat. Det gælder både i pressen og i mødet med landets politikere. Har du noget på hjertet, som du gerne vil have, at vi råber op om? Så kontakt os gerne.

 Vibevej 31, 2400 København
25 10 00 40 / kontakt@eeo.dk