Hvad går projektet ud på?

Elevdemokrati

Erhvervsskolernes Elevorganisation og Landssammenslutning af Handelsskoleelever har i samarbejde med Danske Erhvervsskoler og -gymnasier igangsat projekt Elevfællesskaber, der vil gøre op med den lave demokratiske selvtillid på erhvervsuddannelserne. Med støtte fra Nordea-Fonden på 8,4 millioner vil projektet de næste fire år forsøge at øge det demokratiske engagement.

For at opnå demokratisk selvtillid og engagement, tager projektet udgangspunkt i elevrådene på erhvervsskoler i hele landet. Elevrådene skal gennem et opstartsforløb, hvor eleverne tildeles redskaber og opbygger gode forudsætninger for at arbejde demokratisk. Derudover vil skolens elever, personale og ledelse blive involveret i en række aktiviteter, der tilsammen skal forbedre de demokratisk forhold og skabe de bedste forudsætning for et velfungerende elevråd på erhvervsskolerne. 

For os starter og slutter arbejdet med eleverne, men bæredygtige elevdemokratiske fællesskaber kræver, at  hele skolen involveres. 

Forskellige fokusområder

;

Opstartsforløb

Opstartsforløb for elevråd, der forløber over seks måneder. Gennem forløbet bliver eleverne i elevrådet klædt på til at opbygge, facilitere og opretholde demokratiske fællesskaber på skolen. Derudover gives elevrådene redskaber til at skabe positive forandringer ude på deres egne skoler. Tilsammen vil dette give eleverne en postitiv oplevelse med demokrati.

;

Netværksmøder

Projektet rummer også to forskellige netværks-møder. Det ene er masterclasses for elevråds-ledelsen, og formålet med masterclasses er at styrke og opkvalificere elevrådsledelsen, så det er muligt for dem at lede deres elevråd ansvarfuldt og med gode resultater.

Det andet er et nationalt koordinatorernetværk, som har til formål at opkvalificere elevråds-koordinatorer på skolerne. I disse netværks er der rum for fælles reflektioner og videndeling på tværs.

;

Virtuel univers

Elevbaseret træningsmaterialer og virtuelt univers skal støtte elevrådenes demokratiske arbejde både under og efter opstartsforløbene. Her vil eleverne kunne finde skabeloner, videoer og gode tips og tripcks til det elevdemokratiske arbejde. 

Lav demokratisk selvtillid

Den demokratiske dannelse på erhvervsuddannelserne er udfordret, og en tredjedel af Danmarks unge har en lav demokratisk selvtillid. Det synes vi er et problem! 

Derfor ønsker vi at styrke den demokratiske dannelse og engagere erhvervsskoleelever i den demokratiske samtale på erhvervsskolerne. 

%

Hvem står bag projektet?

Organisationerne

Erhvervsskolernes ElevOrganisation er en landsdækkende elevorganisation, der repræsenterer ca. 70.000 elever fra de tekniske erhvervsuddannelser: EUD, EUX, samt SOSU, PAU og HTX-uddannelserne. Læs mere: www.eeo.dk 

Landsammenslutning af Handelsskolelever er en landsdækkende elevorganisation, der repræsenterer ca. 35.000 elever på de merkantile uddannelser: EUD, EUX samt HHX. Læs mere: www.handelselever.dk/

Nordea-fonden støtter projekter, som fremmer gode liv, bl.a. initiativer der motiverer flere til at tage del i og ansvar for fællesskabet, foreningslivet og demokratiet. Læs mere: www.nordeafonden.dk 

Teamet

Projektleder

Projektleder

Natali Rohde

Natali@elevfaellesskaber.dk
20 91 57 45

Elevrådskonsulent

Elevrådskonsulent

Cecilie Egegaard Jensen

Cecilie@elevfaellesskaber.dk

Elevrådskonsulent

Elevrådskonsulent

Peter Rønn

Peter@elevfaellesskaber.dk

Vi er klar over, at elever på erhvervsskolerne generelt deltager mindre i valg og demokratiet i samfundet. Men deres stemme er vigtig, både på skolen og i samfundsdebatten. Hvis vi med projektet kan sikre at flere unge engagerer sig aktivt, så vil det være godt ikke kun for de unge, men for hele det danske demokrati. Alle stemmer fortjener at blive hørt.”

Julie K. Madsen, formand EEO

”Projektet ’ElevfællesSKABER’ har fokus på at styrke erhvervsskoleelevernes medbestemmelse og mulighed for at få indflydelse i hverdagen. Hos Nordea-fonden er vi glade for, at de to store elevorganisationer nu i fællesskab igangsætter en indsats, der forhåbentlig kan være med til at stimulere lysten til at deltage rundt omkring på de danske erhvervsskoler. Vi glæder os til at se, hvordan det store potentiale kan forløses,”

Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden

”Den demokratiske selvtillid starter på skolen, hvor den kan øves i et trygt miljø. Elevråd er for mange det første skridt ind i det repræsentative demokrati, men elevråd på erhvervsskolerne har nogle unikke udfordringer. Derfor er vi glade for, at Nordea-fonden vil give os et ekstra skub til at skabe de bedste rammer, så endnu flere får mulighed for demokratisk deltagelse på deres uddannelser”

Lucas Westphal, formand LH

 Vibevej 31, 2400 København
25 10 00 40 / kontakt@eeo.dk