Politisk Fokus

Politisk Fokus for 2019-2020

Indledning

Dette er Erhvervsskolernes ElevOrganisations Politiske Fokus for bestyrelsesåret ‘19/’20.
Her beskriver vi hvilke politiske områder, man skal fokusere specielt på i bestyrelsesåret.

Strukturering af uddannelser

Vi mener, at der er et problem med struktureringen af vores uddannelser. Vi vil i EEO det næste år arbejde med struktureringen af vores uddannelse. Herunder ses f.eks. problematikker med fraværsbekendtgørelsen, hvor vi elever oplever, at vi fx ikke kan deltage i talentarbejde her bl.a. DM i skills og DM i teknologi. Men også at vi ikke kan deltage i elevrådsarbejde, hvor vi arbejder for at forbedre alle vores uddannelser. Dette bliver i høj grad også vanskeliggjort af elevrådsbekendtgørelsen, som i udbredt grad mindsker mulighederne, vi elever har.

Vi synes, at karakterskalaen skal laves om, så du får en karakterskala som kan favne og beskrive elevens niveau og færdigheder. Vi vil også arbejde på en karakterskala som ikke fokuserer på vores fejl, men vores evner.

Vi synes, at optagelsesprøven for HTX’erne skal holdes inden skoleåret begynder. Og der skal være mulighed for at tage prøven mere end to gange, så eleverne f.eks. kan forbedre deres færdigheder i forbindelse med FGU og har muligheden for at forbedre sig. Vi synes ikke, at optagelsen skal bygge på specifikke færdigheder, men i stedet i højere grad på elevernes engagement. Da en elev, der engagerer sig, i en større grad kan udvikle sig under uddannelsen.

Geninvesteringsbidrag

I EEO vil vi gerne have fokus på afskaffelsen af omprioteringsbidraget, samt tilbageførelse af alle midlerne som er blevet sparet væk. Vi vil derfor ønske et geninvesteringsbidrag, hvor flere midler bliver investeret i vores uddannelser.

Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøet på de danske erhvervsskoler er ikke optimalt. Der er mange forskellige problemer, såsom den interne trivsel mellem elever. Der har ikke været specielt stort fokus på dette område over de sidste par år, og vi (EEO) føler, at det er på tide, at vi arbejder på at skabe et sikkert og trygt undervisningsmiljø, hvor alle er velkomne. Vi har hørt flere forskellige (skræk)historier fra mange af vores medlemselevråd, og vi mener ikke, at disse situationer nogensinde burde finde sted på moderne skoler af nogen art.

EEO har tidligere arbejdet på projekter som “Ræk hånden ud”, som vi mener burde genoptages eller på anden vis genbruges, så vi kan arbejde videre på det sociale samvær i de danske erhvervsskoler.

Et andet problem på de danske erhvervsskoler er, at mange lærere ikke har specielt meget uddannelse inden for de forskellige pædagogiske emner. Mange lærere udøver minimale konflikthåndteringsmetoder og interesserer sig næsten ikke for det sociale samvær, der er nødvendigt for et velfungerende undervisningsmiljø. Selvom det er lovkrav at undervisere undergå pædagogiske kurser og uddannelsesforløb, føler vi ikke, at dette foregår tilstrækkeligt.

Samtidig er mange lærere veluddannede indenfor deres individuelle fag, dog er de ikke nødvendigvis udstyret med de rigtige pædagogiske værktøjer, der er nødvendige for, at de kan formidle deres viden på en nem og forståelig måde. Mange elever har svært ved at lære stoffet udelukkende fordi deres lærere ikke har muligheden for at udøve forskellige formidlingsmetoder.

  Sundhed

  EEO mener, at det er vigtigt at arbejde på elevernes sundhed, da god sundhed fører til nemmere læring, bedre fokus og et bedre liv.
  En ting, der skal arbejdes med, er kantineforholdene på skolerne. Vi skal sikre, at eleverne har adgang til sund og nærende mad, lavet i en hygiejnisk korrekt kantine. 

  EEO vil også arbejde med at forebygge misbrug af diverse rusmidler samt sørge for, at der er hjælp til elever, der har brug for afvænning. Denne hjælp skal tilbydes både for afhængighed af svage stoffer som alkohol og tobak og for stærkere stoffer. Drukkulturen blandt unge skal ændres, så der er fokus på fællesskaber uden behov for alkohol. Dette vil bidrage positivt ved, at det er sundere for eleven og ved at inkludere de elever, der ikke ønsker at drikke. Vi skal ligeledes opbygge røgfrie fællesskaber. En stor andel af unge, der begynder at ryge, starter med at ryge, når de går på en ungdomsuddannelse. Ved at skabe fællesskaber med fokus på noget andet, mindsker vi chancen for, at flere unge begynder at ryge.t andetindsker vi chancen for, at flere unge begynder at ryge

  Klimavenlige skoler

  Vi skal i EEO arbejde på, at vores skoler bliver mere klimavenlige. Vores skole skal prioritere bæredygtigt og klimavenligt, som f.eks. affaldssortering, genbrug og bæredygtig mad i kantinerne. Der skal også undervises i miljøbevidst og bæredygtigt byggeri på EUD.

  Vores skoler skal have FN’s 17 verdens mål in mente, når de laver ting.

    Vibevej 31, 2400 København
   25 10 00 40 / kontakt@eeo.dk