Politisk fokus 2020-2021

Her beskriver vi hvilke politiske områder, EEO skal fokusere særligt på i bestyrelsesåret.

Strukturering af uddannelser og undervisning

HTX-grundforløb og SO-forløn

Vi mener, at den nye gymnasiereform medvirker til mere uklare eksamener på HTX-grundforløb, der er irrelevante for uddannelsen.

På nuværende tidspunkt forholder det sig sådan, at eleverne allerede efter tre måneder går til en eksamen i to forløb. Det vil sige, at de ikke har haft et væsentligt antal af timer i fagene, før de testes. Det vedrører de nye PU- og NV-eksamener, hvor hverken lærere eller elever er sikre på formålet med dem.
Vi ønsker derfor at fjerne de nuværende eksamener og eventuelt erstatte dem med mere relevante.

Bedre undervisning af lærere

Vi mener, at der bør lægges øget fokus på faglig- og pædagogisk-uddannelse af lærere, således at lærerne er eksperter inden for deres egne fag.

Samtidig bør lærerne have de pædagogiske redskaber, det kræver at kan videreformidle til deres elever.

Vi synes derfor, at lærere som har bestået den faglige uddannelse, ligeledes bør gennemføre pædagogikum og lignende for at fremme lærernes evner til at lære fra sig på en forståelig måde.

Verdensmål

Vi ønsker i EEO FN’s Verdensmål er en integreret del af uddannelserne på erhvervsskolerne. Skolerne bør derfor have særligt fokus på bæredygtighed inden for klima og miljø i både undervisning og omgivelser.

Skolerne skal desuden undervise i Verdensmålene for at sikre, at vores unge er mere oplyste.

Mere attraktive erhvervsuddannelser

EEO mener, at erhvervsuddannelserne skal forberedes ved at geninvestere, så der er råd til nye maskiner og flere lærere, så vi arbejder hen imod en mindre grad af selvstudier.

For at skabe mere attraktive erhvervsuddannelser skal vi råbe op om de forringelser, der har været de seneste mange år. Det sker både i elevråd på skolerne og som aktiv i EEO. Vi mener ikke, at man måler kvaliteten af EUD på, hvor mange elever, der starter på skolen, men på hvor mange, der gennemfører.

En attraktiv erhvervsuddannelse får man gennem glade elever, der er oplyst om, hvilken uddannelse de har valgt. Derudover skal eleverne have de bedste muligheder på skolerne. Det handler både om at sikre rammer til at udvikle sig i fællesskab med andre elever, og at lærere kan udfordre de enkelte elever på det deres individuelle niveauer. Det kræver dog, at der er nogle tidssvarende maskiner på skolerne.  

Sundhed og trivsel

Vi ønsker i EEO FN’s Verdensmål er en integreret del af uddannelserne på erhvervsskolerne. Skolerne bør derfor have særligt fokus på bæredygtighed inden for klima og miljø i både undervisning og omgivelser.

Skolerne skal desuden undervise i Verdensmålene for at sikre, at vores unge er mere oplyste.

COVID-19

COVID-19 har påvirket vores uddannelser bla. gennem nødbekendtgørelsen og virtuel undervisning.
Vi mener, at det er vigtigt altid at lytte til eleverne og til deres behov, da det for mange elever kan være hårdt ikke at kunne komme i skole. Derfor skal der i det følgende år skal arbejdes for at sikre eleverne de bedst mulige undervisningsforhold under COVID-19 restriktioner og eventuelle nedlukninger.

Derudover mener vi, at cafeer og barer aldrig må prioriteres højere end undervisningen af Danmarks fremtid.

Geninvesteringsbidrag

I EEO vil vi gerne arbejde for tilbageførelsen af alle midlerne, som er blevet sparet væk. Vi vil derfor ønske et geninvesteringsbidrag, hvor flere midler bliver investeret i vores uddannelser. Derudover mener EEO, at besparelser på vores uddannelse ikke skal gemmes væk, som besparelser på bla. markedsføring. 

 Vibevej 31, 2400 København
25 10 00 40 / kontakt@eeo.dk