Udtalelser

Hvad har vi en mening om?

# Erhvervspraktik på HTX

I EEO mener vi, at det praksisfaglige og det boglige går hånd i hånd, derudover mener vi også, at det er essentielt at kunne træffe valget på et oplyst grundlag.

Derfor mener vi, at der på HTX bør være 2 ugers erhvervspraktik, hvor man kan afprøve de jobmuligheder der er efter enden på uddannelsessystemet. Hvad enten man vil være håndværker eller forsker efter en HTX, er det vigtigt at vælge den rigtige uddannelse efter gymnasiet.

# Vi ønsker os faktisk ikke flere erhvervsskoleelever

Trods et konstant politisk pres for at få flere til at tage en erhvervsuddannelse mener vi ikke, at denne vidtløftige politiske åbenbaring kun er positiv. Vores uddannelser er pressede af for få lærere, konstante nedskæringer, lukkede afdelinger, for gamle maskiner og en generel mangel på ressourcer. At stopfodre et allerede presset system med nye elever før de fysiske rammer der kan rumme dem eksisterer, er et projekt dømt til at ende katastrofalt og med dårlige ressourcer er SPS-hjælpen meget forværret.

Mekanikeren Theis der står ved værkstedsliften med fem af hans klassekammerater, kunne have noget svært ved at forstå, at vi som organisation ønsker at øge mængden af mekanikerelever, der allerede nu ikke ikke kan komme til bilen.

Man kunne jo forestille sig, at en opdatering af materiel, ressourcer til at vedligeholde en funktionel lærerstand samt med forbedret SPS-hjælp og en forståelse af at nedskæringer ikke skaber bedre uddannede elever, kunne være med til at øge tilstrømningen af selvsamme fremtidige elever. Mon ikke også at firmaerne rundt omkring i Danmark ville finde det mere attraktivt at kunne få en elev eller lærling der faktisk er uddannet på maskiner, der ikke er fra “førkrigstiden”.

Udtalelser bliver besluttet og stemt igennem på EEO’s øverste organ, Kongressen

# Kompetente dygtige lærere!

EEO Mener, at lærerne altid skal have gode kompetencer til at undervise. Lærerne skal have godt kendskab til alle de værktøjer som bruges i undervisning, ydermere kræver vik, at lærere som kommer direkte fra erhvervslivet bliver godt klædt på til at lære fra sig inden de selv skal stå for undervisning.

 

# Gratis offentlig transport til elever på ungdomsuddannelser

Mange af vores elever skal transportere sig langt for at komme i skole eller på læreplads. Dette bliver ofte gjort med offentlig transport fem dage om ugen. Dette kan ofte komme til at koste mange penge for eleverne, hvilket kan gøre en allerede stresset hverdag endnu mere trang. Derfor skal vi i EEO kæmpe for, at offentlig transport bliver gratis for unge på vores uddannelser.

 

# Rygning på erhvervsskolerne

Der skal ikke lægges skjul på, at en stor del af eleverne på erhvervsskolerne ryger. I EEO vil vi ikke prøve at kontrollere folks helbred, men vi kan prøve at forebygge usunde livsstilles udspredning på vores skoler og give andre alternativer til rygning i skoletiden. Forskning viser, at hvis der er et stærkt socialt fællesskab på skolerne, kan det få eleverne til at droppe rygningen. Derfor skal vi i EEO presse skolerne til at skabe flere rammer for social aktivitet blandt eleverne. Dermed kan vi på en gang sørge for en sundere skole både socialt, fysisk og psykisk.

 

# Uddannelsernes fri bevægelighed

I EEO mener vi, at det skal være muligt at uddanne sig i udlandet. Om det så er at tage en praktikplads i udlandet, en gymnasial uddannelse, en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse i udlandet, skal dette være muligt. Lige nu er situationen således, at det er svært at sammenligne de forskellige uddannelsessystemer med hinanden, og dermed er det også svært at konvertere ens eksamenspapirer fra det ene land til andet. Derfor mener vi i EEO, at dette kan optimeres, og det er også noget, vi vil sætte fokus på.

Vi mener også, at uddannelse skal være gratis, og at man skal fjerne barrierer på uddannelserne, som kan udelukke folk baseret på deres socioøkonomiske baggrund.

Vibevej 31, 1.sal - 2400 København NV

25 10 00 40 / kontakt@eeo.dk