Udtalelser

Hvad har vi en mening om?

Udtalelser bliver besluttet og stemt igennem på EEO’s øverste organ, Kongressen

# Psykisk trivsel

Når vores elever starter på en af vores uddannelser, kan eleven under uddannelsesforløbet opleve psykiske udfordringer, der kan lede til misbrug. Det kan være vanskeligt at håndtere selv, og derfor er det nødvendigt at skolen reagere på et så alvorligt problem. Derfor mener EEO, at:

  • – Det er vigtigt at lærer og medstuderende spiller en positiv og respekterende rolle under perioden, hvor eleven er ekstra udsat.
  • – Skolen skal informere om trivselstilbud som f.eks. Headspace og Center for Afvænning.
  • – Skolen skal så vidt muligt skabe et sundt psykisk miljø på skolen.

# Rygning

Der skal ikke lægges skjul på at en stor del af eleverne på erhvervsskolerne ryger. I EEO vil vi ikke prøve at kontrollere folks helbred, men vi kan derimod prøve at forebygge usunde livstilles udspredning på vores skoler og give andre alternativer til rygning i skoletiden. Forskning viser, at hvis der er et stærkt socialt fællesskab på skolerne, kan det få eleverne til at droppe rygningen. Derfor skal vi i EEO presse skolerne til at skabe flere rammer for social aktivitet blandt eleverne, frem for at forbyde rygning helt. Dermed kan vi på en gang sørge for sundere skole både socialt, fysisk og psykisk.

# Fordomme

Vi mener i EEO at der skal arbejdes for at nedbringe fordomme omkring erhvervsuddannelser og gymnasier. Der skal arbejdes for at nedbryde de stereotyper, som potentielle elever bliver mødt med, når de hører om en erhvervsuddannelse og en HTX. Derudover skal der arbejdes på at oplyse om de forskellige grundforløb og linjer, og om hvad uddannelserne kan åbne døre for.

EEO skal også arbejde for at nedbringe de stereotyper, som der er inden for uddannelserne. Her blandet andet at en mandlig pædagog er pædofil, og en kvindelig murer er lesbisk.

# Vi uddanner os for vores egen skyld

Ofte hører man politikere sige “Vi har brug for flere der tager en erhvervsuddannelse”. Trods vi ikke kan være uenige i dette, er der behov for at forbedre skolerne før det kan lade sig gøre. Grundet nedskæringer har man solgt bygninger, undladt at opdatere maskiner og fyret kompetente lærere.

Det betyder at vores uddannelser ikke er rustet til at optage flere elever uden ordentlige investeringer. Lige nu har vi et taxametersystem der skulle sikre flere elever ikke ville ændre på kvaliteten. Men maskiner, lokaler og undervisere er dyre, og du kan ikke ansætte en halv lærer eller købe en kvart maskine.

Derfor må man investere i vores uddannelser, og sikre at pengene følger klassen, for at give mulighed, for at skolernes kan ansætte en hel lærer og købe en hel maskine.

For kun sådan kan vi lave uddannelser af høj nok kvalitet. Og kun sådan bliver vores uddannelser et reelt valg. Derfor mener EEO, at:

  • – Vi skal have klassetaxameter indført.
  • – Vi skal investere i vores uddannelser.

# Erhvervspraktik på HTX

Det praksisfaglige og boglige går hånd i hånd, og det er essentielt, at når man skal vælge videre uddannelse, at kunne træffe valget på et oplyst grundlag.

Derfor mener EEO, at der på HTX bør være erhvervspraktik 2 gange af 1 uges varighed, hvor man kan afprøve de jobmuligheder der er efter afslutning af uddannelse. Hvad enten man vil være håndværker eller forsker efter en HTX, er det vigtigt at vælge den rigtige uddannelse efter gymnasiet. Praktikken skal anses som skolerelateret og det skal derfor ikke være muligt at give fravær for det.

# Optagelsesprøve til HTX

Vi i EEO mener at ingen elever skal opleve at blive nødt til at starte 3 uger efter deres klassekammerater, fordi de skal til optagelsesprøve. Vi mener at optagelsesprøven burde ligge før skolestart og ikke op til 3 uger efter. Derudover mener vi at kravene i prøven skal ændres da man i dag skal have et meget højt niveau i hvert fag. Optagelsesprøven skal i stedet være et gennemsnit af de fag man er til optagelsesprøve i. EEO mener dog ideelt at optagelsesprøven og karakterkravet skal fjernes, og optagelsessamtaler skal indføres i stedet.

# Karakterskalaen

Vi i EEO mener at karakterskalaen skal revideres. Udover 7-trins-skalaen har fx. 7 tallet som dækker over 3 karakterer fra den gamle 13-trins-skala, så lægger karakterskalaen i for høj grad vægt på et tal, fremfor at eleverne lærer noget. Det er blandt andet noget af det, der medvirker til det enormt høje stressniveau som der opleves på ungdomsuddannelserne.

# Den Digitale Prøvevagt bør fjernes

Undervisningsministeriet har forsøgt at indføre et nyt overvågningprogram, som holder øje med vores elever under en skriftlig eksamen. Efter stor modstand fra eleverne, har Undervisningsministeriet valgt at udskyde brugen af Den Digitale Prøvevagt, men opfordrer i stedet skolernes til at benytte anden form for overvågning under de skriftlige eksamener til sommer 2019.

Nogle elever klarer sig dårligere når de er til mundtlige eksamener, fordi de er i fokus når censor og eksaminator har fokus på eleven. – Ville man opleve det samme ved en skriftlig eksamen hvis man ved at man konstant bliver overvåget af et digitalt program? Opfører eleverne sig anderledes, når de bliver overvåget?

Forventer Undervisningsministeriet at vores elever snyder? Er der snydt under alle tidligere afholdte eksamener siden Undervisningsministeriet indfører et overvågningsprogram? Burde Undervisningsministeriet ikke have tillid til eleverne, eller bliver alle elever set som “kriminelle”?

“Jamen er EEO så for snyd under den skriftlige eksamen?” – NEJ, selvfølgelig ikke. Men vi mener at overvågning bør begrænses, så eleven ikke føler sig under unødig pres fra konstant overvågning. Desuden mener EEO at elever ikke skal udlevere personlige oplysninger såsom passwords for at kunne gå til eksamen.

Derfor er EEO imod Den Digitale Prøvevagt og anden form for overvågning af vores elever.

# Europæisk Solidaritet

EEO ønsker, at der skal være mere lighed mellem europæiske erhvervsskolers elever på deres praktikvilkår og mulighed for ensartede uddannelsesydelser på tværs af grænserne i den europæiske union.

 Vibevej 31, 2400 København
25 10 00 40 / kontakt@eeo.dk