Akademisk praktikant

Engageret akademisk praktikant søges til projekt om elevdemokrati

Brænder du for at sikre og styrke unges stemme og demokratiske deltagelse?

Kunne du tænke dig at blive en del af et ungt, dynamisk fællesskab, der arbejder for at styrke elevdemokratiet på de danske erhvervsskoler? Så er det måske dig, der skal være efterårets akademiske praktikant.

Hvad kan du lære?

I Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) går vi op i, at du får et spændende og lærerigt praktikophold. Du vil få erfaring med projektarbejde i en frivilligdrevet politisk organisation, og du vil få indsigt i, hvordan man understøtter forandringsprocesser på erhvervsskoler i forhold til at fremme elevinddragende praksisser og levedygtige elevråd.

Dine arbejdsopgaver kan vægtes, så de matcher de kompetencer, du har oparbejdet som studerende, og som du ønsker at arbejde videre med. Vi imødekommer selvfølgelig den vejledning og evaluering, der kan være en fornøden del af dit praktikforløb. Det aftales til et indledende møde.

Hvad kan du lave? 

Du vil være tilknyttet projektet Elevdemokratiske Erhvervsuddannelser og vil indgå i et lille team med projektlederen og en studentermedhjælper. Projektet har til formål at styrke elevdemokratiet på erhvervsskolerne og har på nuværende tidspunkt været i gang i to år. Dine arbejdsopgaver vil være alsidige og afhænge af projektets faser og aktiviteter. I samarbejde med projektets øvrige ansatte vil du eksempelvis komme til at beskæftige dig med: 

 • Løbende opfølgning og kontakt med projektets fem samarbejdsskoler. Herunder bl.a. besøg og afrapportering på de milepæle, der er sat for projektsamarbejdet. 
 • Løbende indsamling og formidling af vellykkede elevrådspraksisser på erhvervsskoler. 
 • Opstart af frivillige elevdrevne arbejdsgrupper. Herunder bl.a. planlægning af forløb og aktiviteter. 
 • Planlægning og facilitering af erfaringsudveksling mellem de fem samarbejdsskoler.
 • Påbegyndelse af en Best Practice Guide, med viden om og metoder til elevinddragelse og fastholdelse af frivillige elevrådsrepræsentanter, til gavn for erhvervsskoler. 
 • Mindre kommunikations- og presseopgaver, så projektet løbende promoveres og får omtale.

Om dig:

Du er i gang med en relevant videregående uddannelse.

 • Du kan tage medansvar for, at projektets milepæle gennemføres.
 • Du er ikke bange for at gribe telefonen og tage kontakt til relevante aktører.
 • Du kan arbejde tæt sammen med projektets unge frivillige, projektleder, studentermedhjælper og eksterne samarbejdspartnere.
 • Du har flair for skriftlig og mundtlig formidling.
 • Du trives i en omskiftelig hverdag og kan lide at have mange forskellige arbejdsopgaver.
 • Du har gåpåmod, godt humør og har lyst til at være en del af et ungt og engageret sekretariat med en uformel omgangstone.

 

Om os:

EEO er en politisk organisation, der er drevet af unge frivillige fra erhvervsskolerne. Som medarbejder hos os, bliver du en del af et lille, ungt og engageret sekretariat, hvor gensidig fleksibilitet og et godt arbejdsmiljø vægtes højt.

 

Vilkår for praktikantstillingen:

Vi søger en praktikant på 30 t/u i efterårssemestret. Praktikperioden løber som udgangspunkt fra medio august til ultimo december. 

 

Arbejdssted: Vibevej 31, 2400 København.

Aften- og evt. weekendarbejde må påregnes indimellem, og der kan forekomme rejseaktivitet, da projektet er landsdækkende. 

 

Du kan som udgangspunkt holde 10 fridage til studie/ferie, som du planlægger med din praktikvejleder.

Vi tager hensyn til individuelle behov for at følge studiet eller skrive praktikopgave.

 

Flere oplysninger:

Ansøgningsfrist:  29/6. Samtaler afholdes som udgangspunkt i uge 27.

Ansøgning og CV sendes til: job@eeo.dk med emnefeltet Ansøgning til praktikantstilling.

 

Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du rette henvendelse til

projektleder Nynne Von der Fehr på 25 10 00 35 / nynne@eeo.dk eller studentermedhjælper Julie Yndal på 25 10 00 50 / yndal@eeo.dkLæs mere om projektet på https://eeo.dk/elevdemokrati/.

 

Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) arbejder som interesseorganisation for elever på HTX, SOSU, PAU og tekniske EUD og EUX. EEO’s primære formål er, at erhvervsskoleelever får reel indflydelse på deres uddannelse. Det sker gennem elevråd, elevrepræsentation i skolernes bestyrelser og andre steder, hvor de kan få indflydelse gennem såvel parlamentarisk som udenomsparlamentarisk arbejde. 

Vibevej 31, 1.sal – 2400 København NV

25 10 00 40 / kontakt@eeo.dk