Hvem er EEO?

EEO organiserer elevråd på landets erhvervsskoler

Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) samler elever fra de tekniske erhvervsuddannelser, EUX, SOSU, PAU og HTX i kampen for bedre forhold på skolen, flere praktikpladser og en uddannelse for livet.

Vi mener, at vi som elever skal stå sammen for at skabe forandring. Forforandring er der brug for, hvis vi skal sikre uddannelser, som er med til at udvikle os og hvor vi lærer relevante færdigheder. Der er problemer med faldefærdige skoler, bunkevis af lærerfri timer og frafald på skolerne. I EEO mener vi, at eleverne er hverdagens eksperter. Det er os, der går på skolerne, og derfor ved, hvordan det er at gå på skolerne.

EEO er det sted, hvor elevrådene ude på de enkelte skoler samler deres kræfter og arbejder sammen om at råbe medier, politikere og andre ansvarlige op, når der er problemer på vores uddannelser i det hele taget.

MAGT ER IKKE NOGET MAN FÅR, DET ER NOGET MAN TA’R!

Vi er elevernes organisation, og det betyder, at vi kæmper for vores egne interesser. Vi arbejder for god og gratis uddannelse til alle. Det betyder bl.a. bedre arbejdsmiljø, undervisningsmiljø, faciliteter, flere praktikpladser og bedre praktikforhold. Men det er faktisk eleverne selv, der bestemmer, hvad der er i vores interesse og hvad EEO skal kæmpe for. Derfor holder vi bl.a. stormøder to gange om året, hvor vi samler elever fra hele landet, og her beslutter vi, hvilke sager, vi skal stå sammen om at kæmpe for. Derudover holder vi en række landsdækkende kurser og har flere aktive regioner, som hver repræsenterer eleverne som en samlet enhed for de lokale skoler. Det er denne struktur, der gør, at EEO svarer til ét stort elevråd på landsplan.

Ligesom elevrådene repræsenterer sine kammerater på skolen, og sikrer at eleverne taler med én samlet stemme over for fx skolens ledelse, så er EEO en sammenslutning af elever og elevråd fra hele landet som repræsenterer eleverne med en samlet stemme over for landets politikere og andre beslutningstagere.

Men for at vi skal være en fælles slagkraftig organisation, er det også nødvendigt, at alle skoler er medlemmer.

Det er op til jer som elevråd at melde skolen ind. Kun på den måde er vi for alvor en organisation for ALLE. Det gør I ved at kontakte os på kontakt@eeo.dk.

EEO KÆMPER FOR EN BEDRE UDDANNELSE

Vi arbejder for god og gratis uddannelse med indflydelse på vores egen hverdag. Ude på skolerne er vi bl.a. med til at sikre ordentlig sikkerhed i værkstederne, moderne udstyr, sund og billig mad i kantinerne, sociale aktiviteter,fredagsbarer og ordentlige forhold for eleverne, hvilket vi gør på mange måder. Vi repræsenterer eleverne overfor skolens ledelse og politikerne Vi er elevernes talerør i pressen og vi mobiliserer elever til fælles aktioner for at gøre opmærksom på vores problemer samt løsninger.

På landsplan sætter vi på den måde fokus på f.eks manglen på praktikpladser, lærerfri timer, forældet udstyr, manglende didaktiske evner og andre problemer, der skyldes erhvervsskolernes stramme økonomi. En økonomisk situation fastlagt af politikere, som tror man kan skabe bedre uddannelse gennem nedskæringer. EEO er elevernes vagthund, og protesterer, når der er udsigt til besparelser. Og det virker, når vi står sammen.

Vi har fået indført klassekvotienter på HTX, fået ændret i reglerne om elevråd på skolerne så eleverne kan få mere indflydelse på deres uddannelse. For tiden er der fuld knald på debatten om fremtidens erhvervsuddannelser, bedre vejledning for unge om uddannelse og besparelser på SU’en. Selvom der er masser at tage fat på, ved vi i EEO, at vi kan skabe resultater på de skoler, vi selv går på og på uddannelsessystemet som helhed.

Og god uddannelse giver nu en gang de bedste elever.

Vibevej 31, 1.sal – 2400 København NV

25 10 00 40 / kontakt@eeo.dk