Projektleder

Erhvervsskolernes ElevOrganisation søger projektleder

Vil du være med til at sikre og styrke elevdemokratiet på erhvervsuddannelserne? Så er det måske dig, der skal være den nye projektleder i Erhvervsskolernes ElevOrganisation.

Om jobbet:

Du får ansvar for at drive og lede projekt “Elevdemokratiske Erhvervsuddannelser”. Projektet har til formål at styrke elevdemokrati på erhvervsuddannelser ved at udvikle, implementere og formidle metoder og aktiviteter i tæt samarbejde med erhvervsskolernes elever, lærere og ledere. Du driver projektet selvstændigt fremad i samarbejde med vores studentermedarbejder, EEO’s aktive (frivillige), EEO’s øvrige sekretariatsansatte, samarbejdspartnere og deltagerskoler.

Ansvarsområde:

Projektlederen skal sørge for, at projektets milepæle gennemføres, herunder at aktiviteter, møder samt workshops faciliteres, og at materialer produceres og promoveres, så erhvervsuddannelsernes elever såvel som ansatte bliver klædt på til at sikre elevinvolverende fællesskaber, systematikker og aktiviteter.  Arbejdsopgaverne vil afhænge af projektets forskellige faser.

Du får ansvar for:

 • Projektets drift, udvikling og forankring
 • Ledelse af arbejdsgruppe ifm. udvikling af video-, podcast- og undervisningsmateriale til elevråd og elever på erhvervsskoler
 • Facilitering af møder og workshops for EEO’s aktive (frivillige), ledere, lærere, elever og øvrige samarbejdspartnere
 • Udvikling af best practice guide pba. af en undersøgelse og erfaringer fra projektet
 •  Understøttelse af ledere, lærere og elever i implementeringen af elevdemokratiske indsatser på fem erhvervsskoler
 •  At skabe netværk og relationer til relevante samarbejdspartnere og løbende pleje af samarbejder
 • Budget- og økonomistyring af midler afsat til projektet

 

Vi forestiller os, at du har:

 • lyst til og erfaring med at engagere og støtte frivillige i processer og aktiviteter
 • erfaring med/viden om engagerende mødeledelse, facilitering eller undervisning for en bred målgruppe
 • stærke formidlingskompetencer skriftligt såvel som mundtligt
 • erfaring med/viden om implementeringsprocesser og konsulentarbejde – evt. i uddannelsesregi
 • gode kommunikationsevner til at skabe relationer til forskellige målgrupper  

 Det er en fordel, hvis du har:

 • lyst til at være en del af et ungt og engageret sekretariat
 • erfaring med projektarbejde i en NGO 
 • flair for digital kommunikation
 • politisk tæft, interesse for elevdemokrati og kendskab/relationer til aktørerne på området

Om os:

EEO er en politisk organisation, som er drevet af unge frivillige fra erhvervsskolerne. Som medarbejder hos os, bliver du en del af et lille, ungt og engageret sekretariat, hvor gensidig fleksibilitet og et godt arbejdsklima vægtes højt.

Ansættelsesvilkår:

Stillingen er normeret til 30 timer ugentligt. Aften- og evt. weekendarbejde må påregnes indimellem, og der kan forekomme rejseaktivitet, da projektet er landsdækkende. Løn efter overenskomst med HK. 

 Der er tale om en tidsbegrænset stilling på ca. 1 år.

Ansøgningsinformation

Ansøgningsfrist

Lørdag d. 25/06 kl. 12.

Samtaler

Samtaler afholdes onsdag d. 29/06.

Ansættelse

Ansættelse sker som udgangspunkt i uge 29, men vi er fleksible i forhold til sommerferieplaner. 

Send ansøgning

Ansøgning og CV sendes til: job@eeo.dk med emnefeltet “Ansøgning projektleder”.

Spørgsmål

Kontakt projektleder Nynne Von der Fehr på 25100035 eller på nynne@eeo.dk.

Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) arbejder som interesseorganisation for elever på HTX, SOSU, PAU og tekniske EUD og EUX. EEO’s primære formål er, at erhvervsskoleelever får reel indflydelse på deres uddannelse. Det sker gennem elevråd, elevrepræsentation i skolernes bestyrelser og andre steder, hvor de kan få indflydelse gennem såvel parlamentarisk som udenomsparlamentarisk arbejde. 

Vibevej 31, 1.sal – 2400 København NV

25 10 00 40 / kontakt@eeo.dk