Vil du være praktikant i EEO?

Engageret akademisk praktikant søges til ambitiøst, demokratisk projekt

Brænder du for at sikre og styrke unges stemme og demokratiske deltagelse?

k

Ansøgningsfrist

Søndag den 6. december 2020

CV og ansøgning

Sendes til job@eeo.dk med emnefeltet Ansøgning til praktikantstilling

p

Spørgsmål

Ved spørgsmål til stillingen rettes henvendelse til projektleder Nynne Von der Fehr på 25100035 eller på nynne@eeo.dk.

Kunne du tænke dig at blive en del af et ung, dynamisk fællesskab, der arbejder for erhvervsskoleelevernes ret til indflydelse?

Så er det måske dig, der skal være forårets akademiske praktikant.


Hvad kan du lære?

I Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) går vi op i, at du får et spændende og lærerigt praktikophold. Du vil få erfaring med projektarbejde i en frivilligdrevet politisk organisation, og du vil få indsigt i, hvordan man understøtter forandringsprocesser på erhvervsskoler i forhold til at fremme elevinddragende praksisser og levedygtige elevråd. Du vil sammen med projektlederen indgå i et lille team koblet til projektet Elevdemokratiske Erhvervsuddannelser

Dine arbejdsopgaver kan vægtes, så det matcher de kvalifikationer og kompetencer, som du har oparbejdet som studerende, og som du ønsker at arbejde videre med. Vi imødekommer selvfølgelig den vejledning og evaluering, der kan være en fornøden del af dit praktikforløb. Det aftales til et indledende møde.

Hvad kan du lave?

Du vil indgå i et projekt, der har til formål at styrke elevdemokratiet på erhvervsuddannelser ved at udvikle og implementere metoder og aktiviteter i tæt samarbejde med erhvervsskolernes elever, lærere og ledere. Dine arbejdsopgaver vil være alsidige og afhænge af projektets faser og aktiviteter. Du vil eksempelvis komme til at beskæftige dig med: 

  • Udvikling af inspirationshæfte til lærere og ledelse, herunder formidling af kvalitativ og kvantitativ data og metoder
  • Planlægning og deltagelse i arrangementer og workshops for elever, lærere og ledere i samarbejde med projektlederen
  • Mindre kommunikations- og presseopgaver, så projektet løbende promoveres og får omtale

Om dig:

  • Du er i gang med en relevant videregående uddannelse
  • Du kan tage medansvar for, at projektets milepæle gennemføres
  • Du er ikke bange for at gribe telefonen og tage direkte kontakt til relevante aktører
  • Du kan arbejde tæt sammen med projektets unge frivillige, projektleder og evt. eksterne samarbejdspartnere
  • Du har særligt flair for skriftlig formidling, og kan udarbejde og redigere skriftligt materiale
  • Du trives i en omskiftelig hverdag og kan lide at have mange forskellige arbejdsopgaver
  • Du har lyst til at være en del af et ungt og engageret sekretariat med en uformel omgangstone

Har du evner inden for digital kommunikation, er det også et stort plus.

Vilkår for praktikantstillingen:

Praktikperioden for forårssemestret løber som udgangspunkt fra d. 1. februar 2021 til 30. juni 2021. Du har både mulighed for at være praktikant på 15 eller 30 ECTS-point, og dit timetal vil aftales herefter. 

Aften- og evt. weekendarbejde må påregnes indimellem, og der kan forekomme rejseaktivitet, da projektet er landsdækkende. 

Du kan som udgangspunkt holde 10 fridage til studie/ferie, som du planlægger med din praktikvært.

Vi tager hensyn til individuelle behov for at følge studiet eller skrive praktikopgave.

Om projektet

EEO er gået sammen med Tuborgfondet for at skabe bedre vilkår for elevråd på landets erhvervsuddannelser. Over tre år skal projektet udvikle og fremme metoder, der sikrer eleverne en demokratisk stemme.

EEO vil undersøge, hvordan man tager højde for de udfordringer, der er særligt karakteristiske for elevrådsarbejde på erhvervsskoler. Indsatsen vil munde ud i konkrete redskaber og metoder, som ledere, lærere og elever afprøver i praksis på seks udvalgte skoler. Ved at undersøge forholdene og implementere løsningsforslag på de forskellige skoler, kan indsatsen komme alle landets erhvervsuddannelser til gode.

Om os

Elevorganisationen for de tekniske erhvervsuddannelser, EUX, SOSU, PAU Og HTX

EEO er en politisk organisation, der er drevet af unge frivillige fra erhvervsskolerne. Som medarbejder hos os, bliver du en del af et lille, ungt og engageret sekretariat, hvor gensidig fleksibilitet og et godt arbejdsklima vægtes højt.

 Vibevej 31, 2400 København
25 10 00 40 / kontakt@eeo.dk