Engageret akademisk praktikant søges til ambitiøst, demokratisk projekt

Brænder du for at sikre og styrke unges stemme og demokratiske deltagelse?

Kunne du tænke dig at blive en del af et ung, dynamisk fællesskab, der arbejder for erhvervsskoleelevernes ret til indflydelse?

Så er det måske dig, der skal være efterårets akademiske praktikant.

HVAD KAN DU LÆRE?

Dit læringsudbytte

I Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) går vi op i, at du får et spændende og lærerigt praktikophold. Du vil få erfaring med projektarbejde i en frivilligdrevet politisk organisation, og du vil få indsigt i, hvordan man understøtter forandringsprocesser på erhvervsskoler i forhold til at fremme elevinddragende praksisser og levedygtige elevråd. Du vil sammen med projektlederen indgå i et lille team koblet til projektet Elevdemokratiske Erhvervsuddannelser

Dine arbejdsopgaver kan vægtes, så det matcher de kvalifikationer og kompetencer, som du har oparbejdet som studerende, og som du ønsker at arbejde videre med. Vi imødekommer selvfølgelig den vejledning og evaluering, der kan være en fornøden del af dit praktikforløb. Det aftales til et indledende møde.

HVAD SKAL DU LAVE?

Arbejdsopgaver

Du vil have primær tilknytning til projektet Elevdemokratiske Erhvervsuddannelser. Projektet har til formål at styrke elevdemokratiet på erhvervsskolerne, og vil gennem efteråret i tæt samarbejde med seks erhvervsskoler påbegynde udvikling, afprøvning og implementering af metoder, der har til formål at øge skolernes elevinddragelse og skabe levedygtige elevråd.

Projektet har været i gang i et år, og vil til efteråret påbegynde samarbejdet med skolerne, hvilket er den bærende del af projektet. Du vil derfor blive en del af projektet på et vigtigt tidspunkt i projektperioden og samtidig få lov til at sætte dit spor på projektet. Dine arbejdsopgaver vil være alsidige og afhænge af projektets faser og aktiviteter.  

Du vil eksempelvis komme til at beskæftige dig med: 

 • Idéudvikling, planlægning og afholdelse af workshops og arrangementer for elever, lærere og ledere på erhvervsskoler i samarbejde med projektlederen. 
 • Løbende opfølgning og kontakt med de seks erhvervsskoler. Herunder bl.a. besøg og afrapportering på de milepæle, som er sat for projektsamarbejdet. 
 • Planlægning, rekruttering og facilitering af en række workshops og bootcamps for elever omhandlende elevrådsarbejde og demokrati. 
 • Opstart af frivillige elevdrevne arbejdsgrupper. Herunder bl.a. planlægning af forløb og aktiviteter.  
 • Mindre kommunikations- og presseopgaver, så projektet løbende promoveres og får omtale.

hvem er du?

OM DIG:

 • Du er i gang med en relevant videregående uddannelse.
 • Du kan tage medansvar for, at projektets milepæle gennemføres.
 • Du er ikke bange for at gribe telefonen og tage direkte kontakt til relevante aktører.
 • Du kan arbejde tæt sammen med projektets unge frivillige, projektleder og eksterne samarbejdspartnere.
 • Du har særligt flair for skriftlig og mundtlig formidling.
 • Du trives i en omskiftelig hverdag og kan lide at have mange forskellige arbejdsopgaver.
 • Du har gåpåmod, godt humør og har lyst til at være en del af et ungt og engageret sekretariat med en uformel omgangstone.

hvem er vi?

OM OS :

EEO er en politisk organisation, der er drevet af unge frivillige fra erhvervsskolerne. Som medarbejder hos os, bliver du en del af et lille, ungt og engageret sekretariat, hvor gensidig fleksibilitet og et godt arbejdsmiljø vægtes højt.

Som elevorganisation repræsenterer EEO eleverne på de tekniske erhvervsuddannelser (inkl. EUX), HTX, SOSU og PAU-uddannelsen. Vi kæmper for deres holdninger og ret til at blive hørt.

Læs mere om EEO

Læs mere om projektet

Vilkår for praktikantstillingen :

Vi søger en praktikant på 30 t/u, og praktikperioden løber som udgangspunkt fra d. 1. september til 31. december 2021.

Arbejdssted: Vibevej 31, 2400 KBH.

Aften- og evt. weekendarbejde må påregnes indimellem, og der kan forekomme rejseaktivitet, da projektet er landsdækkende.

Du kan som udgangspunkt holde 10 fridage til studie/ferie, som du planlægger med din praktikvært.
Vi tager hensyn til individuelle behov for at følge studiet eller skrive praktikopgave.

k

Ansøgningsfrist

Onsdag den 4. august 2021

CV og ansøgning

Sendes til job@eeo.dk med emnefeltet Ansøgning til praktikantstilling

p

Spørgsmål

Ved spørgsmål til stillingen rettes henvendelse til projektleder Stine Juliane Johansen på 25 10 00 35 eller stine@eeo.dk frem til 4. juli og igen fra 2. august. Hvis du har spørgsmål i den mellemliggende periode kan du kontakte sekretariatsleder Rasmus Volf på 25 10 00 40 eller rasmus@eeo.dk

 Vibevej 31, 2400 København
25 10 00 40 / kontakt@eeo.dk