13000 unge står og kan ikke færdiggøre deres uddannelse i ordinær virksomhedspraktik. Det betyder, at endnu engang tabes en række elever i kapløbet om at færdiggøre en uddannelse i det danske uddannelsessystem. De tabes, fordi der ikke bliver skabt lærepladser.

Denne faktor sammen med andre gør, at trods mange initiativer, så mindskes problemet ikke tilstrækkeligt til, at alle kan færdiggøre deres uddannelse.

I Erhvervsskolernes ElevOrganisation mener vi, at lærepladsproblemet er et fælles ansvar. Vi som elever har et ansvar for at være aktivt søgende, engagerede og motiverede for vores uddannelse og vores fag, men vi kan ikke skabe lærepladser ud af det blå.

Vi som elever har et ansvar for at være aktivt søgende, engagerede og motiverede for vores uddannelse og vores fag, men vi kan ikke skabe lærepladser ud af det blå.

download Derfor må virksomhederne og politikerne ud og skabe nogle flere lærepladser, især nu hvor der igen begynder at komme gang i de økonomiske hjul, men også på grund af et samfundsansvar. I 2030 står Danmark til at mangle 80000 håndværkere. Virksomhederne kommer til at mangle arbejdskraft, derfor er en del af ansvaret også deres, når vi snakker om at sikre fremtiden faglært arbejdskraft.

Derfor må virksomhederne og politikerne ud og skabe nogle flere lærepladser, især nu hvor der igen begynder at komme gang i de økonomiske hjul, men også på grund af et samfundsansvar.

Lærepladsproblemet er et af vores generations og fremtidens største problemer. Derfor er det vigtigt, at vi i fællesskab løser problemet og stopper med at kaste ansvaret fra os. Kun gennem samarbejde, sikres vores uddannelser og fremtidens faglærte arbejdskraft.

Mie Hovmark

Formand Mie Hovmark

E-Mail: Formand@eeo.dk
Telefon: 20 97 95 08

13.000 unge står uden en læreplads. Det skyldes dovenskab. Ikke hos os, men de politikere og virksomheder, der ikke tager deres del af ansvaret. Vi kræver sociale klausuler og præmieordning for virksomheder der tager lærlinge. Karakterkrav siger intet om dine muligheder for at blive en god håndværker eller ingeniør. Alle der ønsker at starte på en erhvervsskole og blive dygtige skal have lov.