Hvad mener ungdomspartierne om erhvervsuddannelserne? Nu er turen kommet til ungdomspartiet Liberal Alliance Ungdom(LAU). alexvanopslagh

Inden jeg skulle mødes med deres formand havde jeg den fordom at en ung liberal bare er en højtuddannet mand i flot jakkesæt, som kun tænker på sig selv og på hvordan han får flere penge. Jeg mødtes med Alex Vanopslagh til en god lang snak om LAU’s holdninger til erhvervsuddannelserne. Og jeg fik da fjernet en fordom eller to.

Mindre indblanding fra politikernes side
“Vi har som sådan ikke en holdning til specifikke uddannelser, og det er jo lidt det der karakteriserer os som liberale, vi mener ikke at det er statens opgave at indrette uddannelserne, ligesom at det ikke er statens opgave at gå ind og blande sig i hvilke uddannelser folk vælger og hvordan de bliver udført” siger Alex.
Er det ikke også det man hører fra flere af elever og studerendes organisationer? At mange er trætte af, at politikerne går ind og blander sig, og fortæller os hvad vi skal og hvordan vi skal gøre det? Ville vi ikke hellere selv, i fællesskab med andre elever og lærer på skoler og kollegaer i virksomhederne, finde frem til en perfekt løsning?

Brugerbetaling – God ide eller hvad?
LAU mener at vi bør have private udbydere af de forskellige uddannelser, fordi private institutioner som regel er bedre end de offentlige, da de styres af ‘økonomiske incitamenter’, Det betyder økonomisk tilskyndelse til at handle på den bedst mulige måde, som jo så gør at de er mere interesseret i at tilfredsstille deres elever, for eller finder eleverne en anden skole og så mister institutionen elevens betaling.
Hvis man valgte at privatisere erhvervsskolerne, ville det ifølge Alex også betyde, at uddannelsesstedet havde mere frihed til at tage udgangspunkt i de enkelte elever og derved kunne undervise præcis som det passer ind i de lokale forhold og i samarbejde med de virksomheder der er lige præcis det sted.

Alex mener at vi bør lade os inspirerer af Schweiz, som han selv siger “De har nok verdens mest succesfulde erhvervsuddannelser”. Hvad er det Schweiz gør? Jo, for det første så har de en brugerbetaling på uddannelserne, som regel udbudt af private institutioner. De unge som ikke selv kan betale, går staten ind og hjælper med mulighed for lån.
Det der også er rigtig spændende ved Schweiz, er at 70% af ungdommen tager en erhvervsuddannelse, og de har gjort det sådan at du har mulighed for nemt at videreuddanne dig, så er du fx.tømrer kan du ende som ingeniør. Ligegyldig hvilken uddannelse du tager, er det ikke nogen stopklods for dig på samme måde som vi kender det i Danmark. “På den måde undgår man lidt at erhvervsuddannelserne bliver en skod uddannelse, som nogen mener det er idag, Forstå mig ret jeg har tit mere respekt for en tømrer, end jeg har for en akademiker”

Hvad med skolepraktik?
“Jeg synes at skolepraktik er lidt en lappeløsning på problemet med praktikplads-manglen.
Jeg synes at vi i stedet skal se på hvordan vi skaffer flere praktikpladser”.
Vi vil jo gerne ud og have en læreplads, i stedet for at ende i SKP, men nu hvor der er høj praktikpladsmangel er SKP en god mulighed for mange. Men hvordan gør vi forholdene bedre? “Jeg tror at hvis man vil have en bedre skolepraktik, så skal man blande sig så lidt som muligt som politiker, og give størst frihed muligt til både virksomheder og i de her tilfælde nok også skolerne”.


 Skrevet af

Næstformand Nadia Wolff

E-Mail:
Telefon: 60 14 81 45

Hvorfor skulle en EUD ikke kunne være lige så godt som en STX? Det vigtigste er at man er glad og tilfreds med sit valg af uddannelse. Det giver selvtillid, motivation og dygtige faglærte

 

Nadia Wolff