Dette er elevernes ord. Udtalelserne er vedtaget på Kongressen 2017. God læselyst.

 

# Psykiske lidelser

Vi i EEO mener, at vores lærere skal have kendskab til de mest almindelige psykiske lidelser og psykiske udviklingsforstyrrelser, eks. depression, autisme og AHDH. Vi mener dette, da det bliver stadig mere almindeligt, at unge får en psykisk lidelse og lærerne gør ikke noget for at tage højde for dette. Vi ser ofte, at elever kan opleve store udfordringer i forbindelse med, at man prøver at behandle alle ens, selvom eleverne har individuelle vanskeligheder. Vi mener derfor, at alle lærere på erhvervsskolerne bør have basalt kendskab til de mest almindelige psykiske lidelser. Lærerne skal ikke have et stort kendskab til disse, men basal viden som symptomer og hvad der kan gøres for at hjælpe disse elever.

 

# Uddannelsesfri bevægelighed

I EEO mener vi, at det skal være muligt at uddanne sig i udlandet. Om det så er at tage en praktikplads i udlandet, en gymnasial uddannelse, en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse i udlandet, skal dette være muligt. Lige nu er situationen således, at det er svært at sammenligne de forskellige uddannelsessystemer med hinanden, og dermed er det også svært at konvertere ens eksamenspapirer fra det ene land til andet. Derfor mener vi i EEO, at dette kan optimeres, og det er også noget vi vil sætte fokus på.

Vi mener også, at uddannelse skal være gratis, og at man skal fjerne barrierer på uddannelse, som kan udelukke folk baseret på deres socioøkonomiske baggrund

 

# Ligestilling

 

I EEO mener vi ikke, at der er ligestilling på erhvervsuddannelserne. Det mener vi, da der ofte bliver nævnt udtryk som ”mande/kvindeuddannelser, samt at der er forskelsbehandling mellem køn. Et eksempel på dette kan være, at der ofte kan være langt til nærmeste toilet for piger. Derudover oplever vi, at piger får flere rygepauser og f.eks. kan få lov til at tage hjem før, hvis de har ondt i maven.

 

# Politisk flexuddannelse

 

Vi i EEO mener, at vi skal arbejde for, at der oprettes en uddannelsesmulighed for unge, der er meget politisk aktive i frivillige organisationer. Dette skal udføres, så det ligner Team Danmark-ordningen. Dette gøres ved at lave en længere uddannelse med mere frihed for at udføre organisatorisk arbejde. Vi mener, at det skal være en mulighed, fordi arbejde i en elev – eller fagpolitisk organisation styrker både eleven personligt og fagligt. Det er allerede muligt, for hvis man er formand for en ungdomsorganisation, kan man dispensere fra fremdriftsreformen på videregående uddannelser. Derfor ser vi gerne, at noget lignende kunne blive en mulighed for os, selvom vi ikke er underlagt fremdriftsreformen.