Dette er elevernes ord. Udtalelserne er vedtaget på Landsmødet 2018. God læselyst.

# OK 18

EEO støtter de offentlige ansatte i kampen for reelle arbejdsforhold.

Vi ønsker de bedste uddannelser over hele linjen, hvilket kun kan lade sig gøre, hvis vores lærere har ordentlige forhold. Da ikke alle lærere er organiseret eller er kontraktansat, er det ikke alle, der kan eller må konflikte. Dette vil svække forhandlernes argumenter på arbejdstagerens side, dvs. lærernes. Vi opfordrer derfor til undervisningsnedlæggelse på alle konfliktramte skoler for at støtte vores lærere.

 

# Undervisningsmiljø

Vi vil gerne have en fast udgave af undervisningsmiljøvurderingen, så vi kan sikre eleverne, at der bliver undersøgt det samme på alle skoler inden for samme faggruppe. Dette skal gøres for at se om uddannelsesstederne opfylder kravene for undervisningsmiljøloven, og samtidig vil man kunne sætte de forskellige uddannelsessteder op mod hinanden og derved finde de steder, hvor der skal laves forbedringer.

Der skal efterfølgende følges op på, om skolerne løser de fundne problemer inden for en rimelig tidsperiode, hvis problemerne ikke bliver løst, så foreslår vi, at skolerne skal have en bøde.

 

# Obligatorisk trivselsdag og trivselssamtaler

På vores skoler er mange unge mennesker ramt af et stort pres, og ungdommen i dag er mere stresset og mere ramt af depressioner end nogensinde før. Dette er en alvorlig problematik, og derfor skal der tages affære.

Derfor mener EEO, at alle vores skoler skal pålægges obligatoriske trivselsdage og trivselssamtaler, hvor skolernes fokus vil være på elevernes velbefindende. Dette er en grundsten, der skal lægges for at komme både snakken og problematikken til livs og dermed også skabe en kultur for at fjerne det tabu, der er om psykisk mistrivsel.

 

# Flexuddannelse for elever med psykisk eller fysisk handicap

I EEO repræsenterer vi mange unge, som skal ud på arbejdsmarkedet efter deres uddannelse. Men vi ser, at mange af vores uddannelser sætter en begrænsning for de af vores elever, der enten har et fysisk eller psykisk handicap, og deres drømme om at fuldføre uddannelsen og komme ud på arbejdsmarkedet. Mange virksomheder og mestre er klar til at tage elever med fysisk eller psykisk handicap og sørge for de bedst mulige rammer for at kunne skabe sig en hverdag. Alligevel er vores uddannelser strikse omkring færdiggørelse på normeret tid, og regeringen presser i forvejen unge hurtigt ud på arbejdsmarkedet.

Derfor mener vi i EEO, at unge med et fysisk eller psykisk handicap skal kunne tage en uddannelse over en længere tidsperiode end normalt, så de kan tage deres uddannelse i eget tempo og få opbygget en stabil hverdag, hvor et handicap ikke er i vejen for drømmen.

 

# Gratis offentlig transport til alle, der går på en ungdomsuddannelse

Mange af vores elever skal transportere sig langt for at komme i skole eller på læreplads. Dette bliver ofte gjort med offentlig transport, fem dage om ugen. Dette kan ofte komme til at koste mange penge for eleverne, hvilket kan gøre en allerede stresset hverdag endnu mere trang. Derfor skal vi i EEO kæmpe for at offentlig transport bliver gratis for unge på en ungdomsuddannelse.

 

# Rygning på erhvervsskolerne

Der skal ikke lægges skjul på, at en stor del af eleverne på erhvervsskolerne ryger. I EEO vil vi ikke prøve at kontrollere folks helbred, men vi kan prøve at forebygge de usunde livsstiles udspredning på vores skoler og give andre alternativer til rygning i skoletiden. Forskning viser, at hvis der er et stærkt socialt fællesskab på skolerne, kan det få eleverne til at droppe rygningen. Derfor skal vi i EEO presse skolerne til at skabe flere rammer for social aktivitet blandt eleverne. Dermed kan vi på en gang sørge for en sundere skole, både socialt og fysisk.

 

# 45 minutters bevægelse

I 2014 kom den nye EUD-reform, som indeholder 45 minutters bevægelse i undervisningen. De 45 minutters bevægelse skal indgå i undervisningen og sørge for, at eleverne får rørt sig. Dog kan vi se efter reformens implementering, at de 45 minutters bevægelse ikke bliver taget seriøst, og som oftest bliver en undskyldning for en lille pause eller en tur op til kantinen efter kage.

I EEO mener vi, at elevernes velbefindende og deres koncentrationsevne er essentiel for en god indlæring. Derfor ser vi de 45 minutters bevægelse som en vigtig og relevant del af reformen og ønsker, at de bliver brugt efter hensigten.

 

# EUX 

Stk. 1
Vi fra EEO mener at de lærer som underviser på vores EUX uddannelse bør udstyres med en fælles forståelse for hinandens fagområder både for at undgå de mange interessekonflikter vi oplever som elever mellem de forskellige typer undervisning, men også for at kunne øge incitamentet for interesse ved mulighed for inddragelse af tværfaglige relevante problematikker og lignende.

Stk. 2
Vi ønsker en gennemarbejdet struktur til at skabe rammerne omkring eleverne på EUX’en. Vi oplever som elever konstant skemaændringer, massevis af platformer og en følelse af at blive prioriteret sidst. Når man blander så forskellige uddannelser skaber man rigeligt rod vi ikke har brug for mere.”

 

# Vi skal ikke betale for vores egen sikkerhed

Ifølge arbejdstilsynet er det lovgivningen at arbejdstøj, der er specielle krav til, skal betales af arbejdsgiver. Dette er desværre ikke altid tilfældet, derfor er det vigtigt, at vi passer på vores elever og derfor fortælle, hvor vigtigt det er, at disse lovgivninger bliver overholdt.

I EEO mener vi at der skal være fri og lige adgang til uddannelse, og derfor skal der ikke være brugerbetaling på vores uddannelser

 

# Aktivitet i Danmarks yderområder og Bornholm

Bornholm, samt resten af Danmarks yderområder, kender ikke meget til EEO. Det ser EEO som et stort problem. Derfor vil EEO arbejde med at besøge Danmarks yderområder i højere grad end tidligere.

 

# Afskaf reklamer for kviklån

EEO synes, at det er problematisk, at der er reklamer på diverse medier, som lokker unge til at tage nogle uforsvarlige økonomiske beslutninger. Dette inkluderer blandt andet reklamer, som omhandler kviklån og smslån. Disse kan føre videre til større negative, økonomiske konsekvenser for de unge, deriblandt vores elever. Derfor mener vi i EEO, at disse former for reklamer burde være bandlyst fra offentlige medier.

 

# Attraktive Uddannelser

En af de største debatter, EEO har været med til de sidste år, har været manglen på faglærte i fremtiden. Debatten er meget relevant, da vi selvfølgelig ønsker dygtige faglærte i fremtiden, der kan udføre et godt stykke håndværk. Dog mener vi, at vi i første omgang skal sikre, at de uddannelser, vi forsøger at få flere ind på, også lever op til forventningerne om gode uddannelser. Det er ikke let som elev på en uddannelse, der har store mangler, at sige til grundskoleelever, hvor fantastisk det er. Vi ønsker at kunne sige, at vores uddannelser er af høj kvalitet – og rent faktisk mene det. Derfor ønsker vi, at politikerne og samfundet ser indad og prioriterer attraktive uddannelser og ikke skaber glansbilleder.

 

Udtalelser fra K17

Dette er elevernes ord. Udtalelserne er vedtaget på Kongressen 2017. God læselyst.

 

# Psykiske lidelser

Vi i EEO mener, at vores lærere skal have kendskab til de mest almindelige psykiske lidelser og psykiske udviklingsforstyrrelser, eks. depression, autisme og AHDH. Vi mener dette, da det bliver stadig mere almindeligt, at unge får en psykisk lidelse og lærerne gør ikke noget for at tage højde for dette. Vi ser ofte, at elever kan opleve store udfordringer i forbindelse med, at man prøver at behandle alle ens, selvom eleverne har individuelle vanskeligheder. Vi mener derfor, at alle lærere på erhvervsskolerne bør have basalt kendskab til de mest almindelige psykiske lidelser. Lærerne skal ikke have et stort kendskab til disse, men basal viden som symptomer og hvad der kan gøres for at hjælpe disse elever.

 

# Uddannelsesfri bevægelighed

I EEO mener vi, at det skal være muligt at uddanne sig i udlandet. Om det så er at tage en praktikplads i udlandet, en gymnasial uddannelse, en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse i udlandet, skal dette være muligt. Lige nu er situationen således, at det er svært at sammenligne de forskellige uddannelsessystemer med hinanden, og dermed er det også svært at konvertere ens eksamenspapirer fra det ene land til andet. Derfor mener vi i EEO, at dette kan optimeres, og det er også noget vi vil sætte fokus på.

Vi mener også, at uddannelse skal være gratis, og at man skal fjerne barrierer på uddannelse, som kan udelukke folk baseret på deres socioøkonomiske baggrund

 

# Ligestilling

 

I EEO mener vi ikke, at der er ligestilling på erhvervsuddannelserne. Det mener vi, da der ofte bliver nævnt udtryk som ”mande/kvindeuddannelser, samt at der er forskelsbehandling mellem køn. Et eksempel på dette kan være, at der ofte kan være langt til nærmeste toilet for piger. Derudover oplever vi, at piger får flere rygepauser og f.eks. kan få lov til at tage hjem før, hvis de har ondt i maven.

 

# Politisk flexuddannelse

 

Vi i EEO mener, at vi skal arbejde for, at der oprettes en uddannelsesmulighed for unge, der er meget politisk aktive i frivillige organisationer. Dette skal udføres, så det ligner Team Danmark-ordningen. Dette gøres ved at lave en længere uddannelse med mere frihed for at udføre organisatorisk arbejde. Vi mener, at det skal være en mulighed, fordi arbejde i en elev – eller fagpolitisk organisation styrker både eleven personligt og fagligt. Det er allerede muligt, for hvis man er formand for en ungdomsorganisation, kan man dispensere fra fremdriftsreformen på videregående uddannelser. Derfor ser vi gerne, at noget lignende kunne blive en mulighed for os, selvom vi ikke er underlagt fremdriftsreformen.