Vi mener det er på tide at vores SKP elever får nogle ordentlige forhold, det kan ikke passe at vi har elever der går til under den halve løn, og laver det samme arbejde. En skolepraktikelev under 18, går og arbejder til en løn der ligger under det halve af mindstelønnen, de har en timeløn på 23,5 kr/time.

For alle over 18, ja sågar dem over 25 , ligger lønnen på45 kr/time, de har ikke krav på arbejdstøj, eller værktøj fra praktikcenteret, hvilket vil sige at en voksen, skal klare sig gennem måneden, med husleje, regninger, mad og hvad der ellers er, og skal også selv sørge for at købe arbejdstøj for en ydelse på niveau med SU’en, som ikke er skabt til at kunne leve for. EEO mener at skolepraktikelever skal dækkes under den gældende LO overenskomst for deres fag.

Kan det virkelig passe, at man skal gå og lave det samme arbejde som dem man har hovedforløb med, men til en langt lavere løn, nej selvfølgelig kan det ikke det.

Samme arbejde, samme løn.