Undervisningsministeriet har ændret deres måde at opgøre manglen af lærepladser på. Hidtil har tallet ligget omkring de 13.000. Tallet er via deres talmagi blevet 2772. Vi har lavet den korrekte udregning. Læs den her.

Talmagi

Ændringen blev offentliggjort i deres pressemeddelelse 10. marts.

I Danmark har vi et stort problem med mangel på praktikpladser. Der er elever, der må finde sig i den utroligt mangelfulde erstatning SKP (skolepraktik) og der er elever, der aldrig får afsluttet deres uddannelse. Problemet er altså omfattende, specielt når man ser det i lyset af, at vi i 2020 kommer til at mangle titusinde af faglærte.

Undervisningsministeriets udregning

Lærepladssøgende med afsluttet grundforløb = 2.772

Antal manglende lærepladser: 2.772

De udelukker altså antallet af skolepraktikelever (der jf. § 66 c i erhvervsuddannelsesloven skal være aktivt lærepladssøgende) og antallet af elever på grundforløb, der er registreret i lærepladskøen. Læs vores udregning af disse tal under vores udregning.

Vores udregning

Lærepladssøgende under grundforløb: 3.194

Lærepladssøgende med afsluttet grundforløb: 2.772

Elever i Skolepraktik : 6.970

Antal manglende lærepladser: 12936

Vores tal stammer fra selv samme tal ministeriet bruger. Det er dermed de helt opdaterede tal.

Reaktioner på ministeriets talmagi

Formanden for Erhversskolernes ElevOrganisation Mie Hovmark har kommenteret på talmagien sådan:

Derfor pisser det os mildest talt af, at man vælger at tage grundforløbs og SKP-eleverne ud af tallene på de elever, der søger. Selvom de opholder sig på et skolepraktikcenter eller ikke har færdiggjort et grundforløb, skal de stadig bruge en lære- og elevplads for at færdiggøre deres uddannelser og opleve hvordan det er at være ude i en rigtig virksomhed

Vi har også talt med formanden for landssammenslutningen af handelsskoleelever Steffen Andersen

Der har været enormt meget snak om, at give erhvervsuddannelserne et boost, gøre dem bedre og mere attraktive. Dette kræver respekt. Men hvor blev respekten lige af, over for de elever som i de her år vælger at tage en erhvervsuddannelse?

Johanne Schmidt Nielsen havde besøg af vores EEO aktive Peter. Derefter udtalte hun følgende

Vi får hele tiden at vide, at flere unge skal tage en uddannelse. Men praktikpladsmanglen spænder netop ben for unge, der rigtig gerne vil uddanne sig. Og på sigt risikerer vi mangel på faglært arbejdskraft.

Tal kilde: Undervisningsministeriet
http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Erhverv/PDF15/Mar/150310%20Praktikpladssituationen%20ultimo%20januar%202015.pdf
 

 Skrevet af


Kommunikationsmedarbejder Frederik Ledegaard

E-Mail: kommunikation@eeo.dk
Telefon: 29 88 97 02

I EEO siger vi tingene som de er, uden at lægge fingre imellem.  Det skal være slut med tomme ord og fordummende udenomssnak