Så er Landsmødet 2017 vel overstået og der blev lavet en masse spændende politik og selvfølgelig også networket og hygget.

Under fanen “Udtalelser – elevernes ord” kan I læse, de to udtalelser, der blev vedtaget, “Skolers indeklima” og “Mere informativ vejledning i Folkeskolen”, under fanen “Forretningsudvalget” kan I se det nuværende forretningsudvalg og under fanen “Hovedbestyrelsen” kan I se, hvordan Hovedbestyrelsen ser ud efter indsuppleringen.

Den kampagne, der blev vedtaget, og som der derfor skal være EEO’s skolestartskampagne 2017 er:

“Alle har ret til frisk luft”

Når snakken falder på indeklima, er der mange, der kan være med. Det viser sig, at det er et landsdækkende problem på rigtig mange erhvervsskoler.

Indeklimaet er ofte rigtig dårligt, ventilationen virker ikke optimalt, og der er for få vinduer, der kan åbnes. Dette betyder, at iltniveauet i klasserne er lavt, hvilket resulterer i, at mange elever oplever ildebefindende. Dette er langt fra optimalt, da eleverne mister fokus, og derved ikke får det fulde udbytte af undervisningen. Dårligt indeklima i det omfang er et direkte brud på Undervisningsmiljøloven. På trods af at der er en lov, der skal forhindre dårligt indeklima, er det desværre sjældent, der bliver gjort noget ved det.

Med denne kampagne sætter EEO fokus på dårligt indeklima på erhvervsskolerne. Det er noget, vi skal have ændret, da det bringer uddannelsesniveauet ned. Målet for kampagnen er at få sat fokus på problemet og arbejde for bedre indeklima på alle erhvervsskolerne. Derudover mener EEO, at Undervisningsmiljøloven burde revurderes og udspecificeres.

 

Vi siger tak til alle deltagere, for at gøre det til en fremragende weekend. Vi ser allerede frem til Kongres 2017 – og god arbejdslyst!