Den 14. November  afholdte Sundhedsstyrelsen og Danske Erhvervsskoler en konference om sundhed blandt erhvervsskoleelever. Temaet for konferencen var hvordan man bryder mønstret, så fremtidens tømrere og frisører ikke nødvendigvis behøver at have en dårligere livskvalitet end fremtidens advokater og præster.
EEO’s næstformand Johan Sundwall var på konferencen. Her holdt han en spændende inspirationstale for deltagerne om vigtigheden af elevindflydelse når sundhedsprojekter skal blive til virkelighed.

 

 

 

 

 

 

 

 

EEO’s sundhedsprojekt- Indflydelse og deltagelse er svaret

Udfordringerne er mange på de danske erhvervsskoler. Et af dem som ofte bliver overset men som er vigtigt for fuldførselsprocent, livskvalitet og det fremtidige arbejdsliv er elevernes sundhed.
I EEO har vi det sidste år sat gang i et sundhedsprojekt som skal være med til, at ændre kulturen på skolen og i vores egen organisation. Sundhed er ikke lig med massere af idræt og gulerødder.
Det er de små vaner som kan gøre en stor forskel. På SOSU skolen I Aarhus har man blandt andet indført såkaldte “Walk’n talks” og “morgen gå grupper” hvor man følges til skole og får bevæget sig og snakket sammen.

Derudover har man helt generelt sat sundhed I højsædet sammen med eleverne, og dette har på SOSU skolen resulteret I en højere fastholdelsesprocent.
I sin tale sagde næsteformand for EEO – Johan Sundwall: ” Mange siger at erhvervsskoleeleverne er dovne og ikke ønsker at bevæge sig, men det passer ikke. Det er fordi lærere og ledere tvinger dem til, at bevæge sig. Det er fordi mange af dem har oplevet umotiverende idræt I folkeskolen, og det er jo sjældent sjovt at blive tvunget til noget.”

 

 

 

Sundhed – Hvorfor er det vigtigt?

Flere af de fag som eleverne uddannes til, er stadig kendetegnet ved et højt forbrug af alkohol og cigaretter. Denne fagkultur er selvfølgelig også en del af uddannelserne.
Dels er flere af de fag, som uddannes fra erhvervsskolerne, stadig kendetegnet ved, at der ryges og drikkes mere, og denne kultur smitter også af på eleverne. Samtidig er der en social arv, da flere af eleverne kommer fra mindre ressourcestærke miljøer end elever på eksempelvis gymnasiale uddannelser.

Konferencen slog det helt fast, at ønsket om øget sundhed på skolerne er noget som alle er enige om er vigtigt. EEO synes det er en god idé, lederne og lærerne synes det er en god idé. Kommunalpolitikerne synes det er en god ide, mester synes det er en god ide. Alle synes det er en god ide.

Johan Sundwalls tale om vigtigheden af elevindflydelse blev nævnt af flere af de efterfølgende talere som tog budskabet til sig. Johan Sundwall udtaler “Jeg er rigtig glad for den  modtagelse vores budskab fik på konferencen. Hvis vi skal skabe et øget fokus på vigtigheden af at leve sundt må det være et fælles projekt. Det er vigtigt at ikke kun er lærer og ledere der ser fordelene, eleverne skal også være en del af projektet! Den høje motivation kommer ikke af sig selv. Den kommer ved at man bliver set som en aktiv medspiller og ikke en som bare skal gøre som der bliver sagt. Det er demotiverende når en lærer sætter gang I en aktivitet, også sætter sig I et hjørne og spiser en chokoladebar. Det er vigtigt at læreren også deltager i aktiviteten, ellers har man ikke opnået ønsket om fælles aktivitet og motivationen for at deltage falder.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Bryd tabuet – Start jeres eget sundhedsprojekt! 

EEO har startet et projekt, som skal gøre landets erhvervsskoler sundere. Det kan være idrætsdage, kantinetjek, motionspauser i undervisningen og mange andre initiativer, som gør idræt og sundhed til en mere naturlig del af skoledagen – og eleverne er selvfølgelig med til at beslutte, hvordan det skal gøres.

EEOs sundhedspulje indeholder i alt 25.000 kroner – og dit elevråd kan søge en del af pengene til at reklamere for idrætsdage, til at holde møder som skal forbedre kantinemaden eller andre initiativer, som kan gøre din skole sundere.

Hvis du vil have mere information om puljen eller hjælp til ansøgning, så skriv til vores sundhedsprojekt koordinator Urd på urd.kornoe(at)eeo.dk

Husk at skrive dit navn og nummer i mailen – så bliver du kontaktet om, hvordan puljen søges.