I dag står 10.628 unge uden ordinær læreplads Dette er et betydeligt samfundsproblem, hvor det er vigtigt at finde en løsning. Et rigtig godt bud på en løsning er sociale klausuler, som kan sikre lærepladser på offentlige byggeaftaler.

Uddannelsen stopper efter grundforløbet. Det har desværre ikke været muligt at finde en praktikplads og det sætter en brat stopper, for den erhvervsuddannelse som man var begyndt på. Sådan er virkeligheden for en lang række af landets unge. Det er så galt at hele 10.628 unge ikke har kunne få sig en læreplads ude i erhvervslivet.

Det er et problem af så stort et omfang at det ikke kan løse sig selv. I EEO ser vi det nødvendigt at gribe ind fra samfundets side. Dette kan man gøre ved hjælp af såkaldte sociale klausuler. En klausul er en tillægsbestemmelse i en kontrakt. Denne bestemmelse eller regel  skaber nogle rammer for den virksomhed, som eksempelvis skal udføre et arbejde for kommunen.

Hvis man med sociale klausuler gik ind i kontrakten for et kommunalt stykke arbejde med den bestemmelse at virksomhederne skulle have lærlinge harmonerende med opgavens omfang. Så kunne landets regioner og kommuner være med til at gøre en kæmpe forskel. Vi ser nemlig at frivillighed ikke løser problemet selvom det er vigtigt at rose de kommuner, som stiller krav er det en skam når hver anden kommune svigter sit ansvar for, at få uddannet fremtidens malere, tømrere eller elektrikere

Et eksempel på dette er det meget omtalte metro-byggeri i København, som i dag kun har kastet 2 lærepladser af sig. Det er anslået at byggeriet vil skabe hele 25.000 årsværk i hele anlægsperioden. Et årsværk svare til 1924 timer pr. år  for en medarbejder eller et års fuldtidsarbejde.  Opførelsen af cityringen skulle derfor skabe 25.000 årsværk fra 2011-2017 som er det anskuede omfang af anlægsperioden. Fordeler man de 25.000 årsværk ud over de syv år har man gennemsnitligt knap 3.600 årsværk.

For at en virksomhed må have en lærling så skal der typisk være to udlærte for hver lærling, altså kan lærlinge højest udgøre 1/3 af arbejdsstyrken ved et byggeri. det er nok ønsketænkning at hele 12.000 af de årlige årsværk skulle varetages af lærlinge, så mange har vi slet ikke inden for faget, men hvis nu bare 10 % af arbejdsstanden var lærlinge. Så ville vi stå med fuldtidsarbejde til hele 360 lærlinge pr. år de næste fem år, og det bare på et enkelt statsligt byggeprojekt.

Det er noget som rykker meget mere end den nyligt fremsatte reform på erhvervsskoleområdet. Næstformand for EEO Johan Sundwall uddyber
”Reformen vil forhåbentligt øge kvaliteten af skolepraktikken, men den vil under ingen omstændigheder løse praktikplads-problemet, som den ser ud i dag. Vi ser tydeligt, at der ikke bliver taget ansvar for de næsten 11.000 unge, der mangler praktikpladser,

Erhvervsuddannelserne bygger på et vekseluddannelsesprincip hvor eleverne under uddannelse, skifter mellem skoleforløb og virksomhedspraktik. Dette princip må selvfølgelig respekteres, men tænk bare på de store muligheder, som ligger i de sociale klausuler. Det er afgjort et middel som bør tages i brug i kampen for praktikpladser til alle!