Elevrådsarbejde er vigtigt. Det kan forbedre og forandre skolerne og vise ledelsen at eleverne skal tages seriøst.
besøg-på-min-skole
Den bedste skole er den, hvor eleverne tages med på råd. Det er nemlig elever og lærere, der kender uddannelserne bedst. På mange skoler er dette billede dog langt fra virkeligheden. I mange elevråd bliver det ved snakken, og for mange synes tanken om at kunne forandre noget som helst på skolen som en umulighed. Det skal være slut med den slags elevrådsarbejde. Derfor har vi I EEO to elevrådskonsulenter, der tager rundt i landet og hjælper elevråd i gang og giver dem redskaberne til at få et aktivt elevråd, der skaber forandring.

Vi har den filosofi, at elevrådsarbejde skal være handlings- og projektorienteret. Der skal ske noget!
Derfor anbefaler vi først og fremmest, at man afskaffer alt, der hedder snakkemøder.
De har sjældent ført til andet end krusseduller på papirlapper og spildte eftermiddage.
Derfor bør man starte elevrådsmøder med kort at koordinere hvad der sker, og derefter bruge størstedelen af elevrådsmødet på at føre elevrådets projekter ud i livet. Aktivitet skaber aktivitet, og i takt med at elevrådet får færdiggjort deres projekter er  vores erfaring at flere elever vil være med i jeres aktiviteter.

2014-09-24 11Når elevrådskonsulenterne kommer på besøg er det for at skabe handling.
Vi forsøger at undgå at holde møder, hvor der kun sidder en håndfuld elevrådsrepræsentanter, som ikke kan træffe beslutninger på resten af elevrådets vegne, og derfor kun tager de idéer vi sammen finder frem til med videre til elevrådet, i stedet for at gå i gang med det samme. Vi vil ikke holde møder der bliver til flere møder.
Vi vil lave aktiviteter der skaber flere aktiviteter  Vi foretrækker at møde hele elevrådet, tale kort om ens organisering og hvordan man bedst organiserer sig. Herefter går vi i gang med at finde nogle projekter elevrådet kan tage op for at gøre skolerne endnu bedre, at være på.

Det gør vi som regel gennem en workshop vi kalder for ”fremtidsværkstedet”.
Fremtidsværkstedet er en handlingsorienteret brainstorm, hvor eleverne selv finder frem til, hvilke problemer der er på deres skole, hvad der kan gøres ved dem og hvilke de vil tage op.

Herefter hjælper vi eleverne i gang med føre deres projekter ud i livet. Når et projekt er overstået vælger eleverne et nyt.
Mange elever bliver overrasket over hvor meget man kan nå på en formiddags intensivt arbejde, og nogle af de projekter der virker umulige, når vi besøger jer bliver mulige i takt med, at I får jeres projekter igennem og får mod på mere.

Vi glæder os til at besøge jer og hjælpe jeres elevråd i gang!IMG_2320

I kan bestille et skolebesøg på www.eeo.dk/minskole