Rollemodeller skal fortælle folkeskolelever om erhvervsuddannelserne

Folkeskoleeleverne skal udfordres på deres valg af ungdomsuddannelse. Derfor vil Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO)til efteråret sende en række rollemodeller ud på folkeskolerne for at fortælle om de mange muligheder på erhvervsuddannelserne.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har indgået en aftale med Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) om at gennemføre en rollemodelkampagne til efteråret. Elevorganisationen har et helt særligt netværk blandt erhvervsskoleeleverne, som skal være rollemodeller for folkeskoleelever i hele landet.

Hver fjerde elev skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse i 2020. Sådan lyder målet i erhvervsskolereformen. For at nå målet er der brug for, at endnu flere unge end i dag søger en erhvervsuddannelse. Med en ny rollemodelkampagne vil Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) være med til at oplyse folkeskoleeleverne om de mange forskellige valgmuligheder på erhvervsuddannelserne og samtidig give de unge og deres forældre den viden, der er nødvendig for at træffe et oplyst valg om ungdomsuddannelse.

”Der er brug for, at de unge tænker sig godt om, inden de vælger ungdomsuddannelse. I dag vælger alt for mange unge en gymnasieuddannelse pr. automatik. Eleverne i folkeskolen skal have et mere indgående kendskab til erhvervsuddannelserne, før de kan vælge dem. Hvordan skal man kunne drømme om at blive industritekniker eller ernæringsassistent, hvis man aldrig har hørt om, at disse uddannelser også findes. Jeg glæder mig rigtig meget til at følge rollemodelkampagnen. Jeg tror på, at det er de unge selv, der er bedst til at inspirere andre unge”, siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Formand for EEO Morten Egede ser frem til at komme i gang med kampagnen “Fremtiden for unge folkeskoleelever står foran dem, når de i de sidste år af deres skolegang skal vælge uddannelse. Vi skal hjælpe dem med at træffe et oplyst valg og sikre, at de unge også ser, hvad erhvervsuddannelserne har at byde på. Uddannelse er vejen frem, og den her kampagne skal være med til at sikre, at de unge føler sig trygge i deres uddannelsesvalg, når de forlader folkeskolen. ”

EEO vil med rollemodelkampagnen uddanne 60 rollemodeller, som er elever på de merkantile, tekniske og social- og sundhedsfaglige erhvervsuddannelser. De vil i efteråret 2016 besøge 300 af landets folkeskoler i 7. og 8. klasse og holde 30 infoaftener på erhvervsskolerne.