Dansk Industri og store dele af elev- og studenterbevægelsen er gået sammen om en fælles udtalelse. I stedet for at bruge uddannelsessystemet som en skraldespand, skal man i højere grad sikre, at landets unge kan klare at tage en ungdomsuddannelse.

Alt for mange unge svigtes i dag i uddannelsessystemet. Det mener elevorganisationerne for grundskolen (DSE), erhvervsskolerne (EEO), gymnasierne (DGS) og Dansk Industri (DI). Som situationen er lige nu, er det sådan fint nok, at regeringen vil have, at minimum 95 procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse.

Problemet er bare, at der er meget langt til målet. Alt for mange lider nemlig så store nederlag i systemet, at de har svært ved at prøve igen. Manglende læse- og regnefærdigheder bærer en del af skylden.

Derfor mener elevorganisationerne og DI, at regeringen i stedet burde fokusere på at ruste de kommende elever til ungdomsuddannelsernes krav. For hvis man fortsætter ad samme spor, når vi ikke målsætningen om de 95 procent.

Den fælles erklæring kan læses i sin fulde længde her.