Her kan du læse hvad EEO arbejder hen imod det næste års tid, indtil kongressen ’18.

Elevråd

 • Gennemføre flere skolebesøg end tidligere år
 • Afholde kurser, der styrker elevrøddernes kompetencer bredt
 • Uddanne elevrepræsentanterne i skolernes bestyrelser, så de kan give kvalificeret modspil til ledelser og bestyrelser
 • Afholde markant flere sociale arrangementer, med formålet at rekruttere samt fastholde nye aktive

 

Reformerne

 • Følge implementeringen af reformerne på skolerne
 • Deltage i alle evalueringsinitiativer omkring reformerne
 • Viderebringe elevernes bekymringer og ønsker til Undervisningsministeriet
 • Have løbende dialog omkring reformerne med andre interesseorganisationer, der berører området

 

Stærke regioner

 • At facilitere regionsweekender, der sikrer erfaringsudveksling eleverne imellem
 • Bedre kommunikationsveje til og fra Hovedbestyrelsen
 • At uddybe kurser til regionerne, der sætter fokus på opkvalificering og regionalt arbejde

 

Kampagner

 • Forlænge “Ren luft”-kampagnen ud i efteråret til starten af vintersæsonen
 • Afholde færre kampagner, men med større kvalitet og flere kræfter i den enkelte kampagne

 

Kurser

 • Holde bedre kontakt til regionerne og elevrådene
 • Løbende tilpasse kurser på baggrund af feedback og ønsker
 • Gøre det nemmere at designe kurser i samarbejde med sekretariatet

 

Ekstern repræsentation

 • Deltage i de eksterne arrangementer, hvor det vurderes at give mening
 • Opretholde god kontakt med eksterne samarbejdspartnere og opsætte opfølgende møder med disse løbende

 

International

 • Sætte fokus på at opbygge internationale relationer
 • Få styrket samarbejdet med de andre danske elevorganisationer og give de danske elever en kraftigere stemme i internationale anliggender
 • Fokusere mere på OBESSU og NSSN’s stormøder og sørge for, at EEOs holdning kommer igennem ved disse
 • Være mere opmærksomme på vores internationale repræsentanters arbejde og reflektere mere over vores rolle på international basis

 

Faghistorie

 • Øge den viden vores elever har om det historiske grundlag for deres fag
 • Skabe større samarbejde med partier, fagforeninger og andre interessenter imellem

 

FGU

 • Lave et stort lobbyarbejde for at sørge for FGU’en bliver omfattet af elevrådsbekendtgørelsen
 • Hjælpe dem med at udforme deres egne elevråd
 • Enten hjælpe dem med at organisere sig selv, eller kæmpe vores for at organisere dem