Hvem er EEO?

Erhvervsskolernes ElevOrganisation(EEO),  samler elever fra Danmarks tekniske skoler og HTX. Vi kæmper for bedre forhold på skolerne, flere praktikpladser og en uddannelse for livet.
Vi som elever, skal stå sammen for at skabe forandring. EEO er det sted, hvor elevrådene ude på de enkelte skoler samler deres kræfter og arbejder sammen om at råbe medier, politikere og andre ansvarlige op, når der er problemer på de tekniske skoler, og med de erhvervsfaglige uddannelser i det hele taget.

Hvad mener EEO?

Vores grundlæggende holdninger er beskrevet i vores principprogram. Principprogrammet bliver vedtaget på EEO’s årlige kongres, hvor elever fra hele landet deltager.
Det er med andre ord dig som elev, der er med til at bestemme, hvad vi skal mene, både på kort og lang sigt.

Ud over principprogrammet har vi også vores vedtægter.

Vedtægterne bliver også vedtaget på kongressen, og fungerer som EEO’s regelsæt.
Der kan man f.eks læse, hvor mange der sidder i Forretningsudvalget, hvad de kan bestemme og hvad de ikke kan bestemme.

Hvad laver EEO?

Vi kæmper for dine interesser som elev, men der er naturligvis mange forskellige ting, og derfor fastlægger man på Kongressen nogle særlige områder, som EEO skal arbejde med det næste år. Handlingsplanen siger noget om, hvad vi skal sætte fokus på af problemer og hvordan vi skal gøre det.