Alle dagtilbud, grundskoler, ungdomsuddannelser og fritidstilbud på 0-18-års-området får nu igen mulighed for at blive en del af det landsdækkende udviklingsnetværk Ny Nordisk Skole.

Teknisk_Skole_Silkeborg_Henning_Larsen_Architects04

Institutioner, der arbejder med børn og unge i alderen 0-18 år, står i dag midt i omfattende forandringer.
Det kan være forandringer i forhold til børn og unges udvikling og læring, i måden at tænke samvær og undervisning på og i den generelle udvikling af den pædagogiske praksis.
Ny Nordisk Skole er et tilbud om et understøttende fundament for medarbejdere og lederes arbejde med reformer og andre nationale udviklingsindsatser på hele 0-18-års-området.
I Ny Nordisk Skole får medarbejdere og ledere i institutioner på tværs af 0-18-års-området hjælp og vejledning til at arbejde med at skabe de forandringer, der er nødvendige for at nå de fælles målsætninger: At skabe de bedste muligheder for alle børn og unge, uanset social baggrund, gennem en fælles vilje og et stærkt, fagprofessionelt samarbejde.
Ny Nordisk Skole handler om at arbejde ambitiøst og strategisk med forandring. Undervisningsministeriet tilbyder NNS-institutioner en række redskaber, der understøtter den forandringsproces, som institutionerne står midt i. Gennem sparring og kompetenceudvikling klædes institutioner på til reform- og udviklingsarbejdet med udgangspunkt i den enkelte institutions største udfordringer. Redskaberne byder på konkrete kompetenceudviklingsaktiviteter i forhold til forandringsprocesser og til fagligt indhold og udvikling, ligesom der vil være mulighed for at få direkte sparring på institutionsniveau.

Dialogmøder om Ny Nordisk Skole
Hvis man vil vide mere om Ny Nordisk Skole, inviterer undervisningsminister Christine Antorini og formandskabet for akademirådet for Ny Nordisk Skole, der består af Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, og ledelseskonsulent Lars Goldschmidt, til dialogmøder i januar 2015. Her kan man blandt andet høre et lokalt NNS-netværk fortælle om deres erfaringer med arbejdet i Ny Nordisk Skole. Dialogmøderne finder sted:

• 12. januar 2015 kl. 14.15 – 15.45 i Slagelse
• 12. januar 2015 kl. 17.00 – 18.30 i København
• 15. januar 2015 kl. 13.30 – 15.00 i Aarhus
• 19. januar 2015 kl. 14.45 – 16.15 i Viborg
• 19. januar 2015 kl. 17.30 – 19.00 i Aalborg
• 26. januar 2015 kl. 17.00 – 18.30 i Kolding

Man kan læse mere og tilmelde sig dialogmøderne på www.nynordiskskole.dk og læse mere i introduk-tionsfolderen Bliv en del af Ny Nordisk Skole.

Grundlaget i Ny Nordisk Skole
De overordnede målsætninger for Ny Nordisk Skole er:

1. At udfordre alle børn, så de bliver så dygtige, de kan.
2. At mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
3. At styrke tillid til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og praksis.

Ny Nordisk Skole har også et manifest og 8 dogmer.
To af dogmerne lyder:

”Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med udfordringer, så de kan lære mest muligt, uanset forudsætninger.”

”Vi vil være systematisk undersøgende og åbne for forandring: Vi vil være nysgerrige, opsøgende, innovative og risikovillige for at realisere den enkeltes potentiale. For at ændre verden må vi opdage, at noget kan være anderledes, og vi må være villige til at ændre den måde, vi arbejder på.”

Et andet vigtigt dogme peger på vigtigheden af at være metodisk velbegrundet og være åben om den pædagogiske praksis. Institutioner i Ny Nordisk Skole fortæller omverdenen om deres mål, metoder og resultater. Gennem det systematiske arbejde gør de hinanden bedre og inspirerer med god praksis. Der eksisterer i alt 8 dogmer, som sætter retningen for arbejdet som Ny Nordisk Skole-institution. Man kan læse alle 8 dogmer og manifestet i folderen ”Bliv en del af Ny Nordisk Skole”.

Hvem er med?
I alt 363 institutioner er lige nu med i Ny Nordisk Skole. Her er fordelingen på institutionstyper:
• Dagtilbud, herunder dagplejer (kommunal, privat, selvejende, udliciteret, puljeordninger): 100
• Folkeskoler: 116
• Frie Grundskoler: 6
• SFO, fritidshjem og fritidsklubber: 10
• Ungdomsskoler: 22
• Efterskoler: 7
• Gymnasiale uddannelser: 37
• Erhvervsuddannelser: 11
• Gymnasiale og erhvervsuddannelser: 18
• 10. klassecentre: 8
• Andre (fx produktionsskoler, hus- og håndarbejdsskoler, VUC, 0-11 års-institutioner m.v.): 28

Se også den geografiske spredning på danmarkskortet på NNS-hjemmesiden