Fordomme, mangel på viden og samfundspres får mange unge til at vælge håndværksuddannelser fra på forkert grundlag.

Det er skidt for både den unge og for samfundet. Over de kommende tre år vil Nordea-fonden med en pulje på 75 mio. kr. øge respekten for modelsnedkerne, flymekanikerne og de 104 andre erhvervsuddannelser, som i dag ikke får den anerkendelse, de fortjener.  Rollemodeller skal være med til at bane vejen.

Mange flere unge skal ind på erhvervsuddannelserne. Og de skal have anerkendelse fra jævnaldrende både, mens de uddanner sig, og når de er færdige.

Det er målet med de 75 mio. kr., som Nordea-fonden fordelt over tre år, har øremærket til projekter, der skal gøre det mere cool at være faglært håndværker.

“Vi vil øge attraktionsværdien og prestigen af de danske erhvervsuddannelser. Vi håber, at flere unge og forældre får øjnene op for erhvervsuddannelsernes mange tilbud. Vi har som samfund brug for mangfoldighed både i uddannelserne og i uddannelsesvalget,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Han minder om, at Danmark kan komme til at stå over for en stor udfordring, hvis ikke flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

“Manglen på faglærte kan eksempelvis føre til, at virksomheder flytter produktion til udlandet. Vvs’ere, elektrikere, murere, sosu-assistenter og andre faggrupper er helt grundlæggende for, at vores samfund kan fungere. Trods udsigt til beskæftigelse og efterspørgsel på faglært arbejdskraft, er der nedgang i optaget på erhvervsuddannelserne,” siger Henrik Lehmann Andersen.

 

Opgør med fordomme

Satsningen skal være med til at styrke den faglige stolthed blandt elever, ansatte og udlærte og desuden skabe attraktive rammer for fællesskab på skoler og praktiksteder.

“Valg af uddannelse er en hjørnesten i de fleste unges liv. Derfor er det vigtigt, at unge og deres forældre også kender til erhvervsuddannelserne og de karrieremuligheder, uddannelserne kan give. Rollemodeller er et godt virkemiddel til at møde en person, som har valgt en erhvervsuddannelse, fordi det brygger bro til uddannelser, man måske ikke har kendskab til eller fordomme om,” siger Henrik Lehmann Andersen.

Blandt en del unge hersker der fordomme om, at erhvervsuddannelserne kun er for unge, der ikke kan klare sig i gymnasiet. Men de unges viden om erhvervsuddannelserne er ofte beskeden, og det skal et nyt projekt afhjælpe. Her besøger unge faguddannede folkeskolerne for at give en førstehåndsberetning om, hvordan det er at uddanne sig til frontline pc-supporter, fotograf og flymekaniker.

Bag det ny rollemodelkorps står Erhvervsskolernes ElevOrganisation som med støtte fra Nordea-fonden vil sætte fokus på erhvervsuddannelserne via ung-til-ung-vejledning i grundskolerne.

“Vi gør udskolingseleverne opmærksomme på udbuddet af uddannelser og vil vise, at erhvervsuddannelserne også er en attraktiv uddannelsesvej, som både kan lede til job, iværksætteri og videreuddannelse. Mange unge er slet ikke opmærksomme på de mange muligheder. For eksempel kan man blive selvstændig allerede som 20-årig,” siger Helene Glundholt, formand Erhvervsskolernes ElevOrganisation.

EEO besøgte sidste år skoler landet over med et korps af rollemodeller og vil med afsæt i uddelingen fra Nordea-fonden på 2,6 mio. kr. besøge yderligere 300 skoler i løbet af de kommende to år.

 

Fakta:

Blandt de 106 uddannelser på erhvervsskolerne, og som ikke kræver studentereksamen, finder man blandt andre:

 • Web-integrator
 • Procesoperatør
 • Modelsnedker
 • Flymekaniker
 • Frontline radio-tv-supporter
 • Vindmølleoperatør
 • Teater-, udstillings- og eventtekniker
 • Skorstensfejer
 • Sosu-assistent
 • Beslagsmed
 • Teknisk designer
 • Bygningsmaler
 • Frontline pc-supporter

 

Nordea-fonden støtter gode liv indenfor sundhed, motion, natur og kultur. I perioden 2017-2019 har fonden også fokus på at støtte initiativer, der øger stoltheden i håndværksfagene og styrker prestigen og attraktionsværdien af de danske erhvervsuddannelser.

 

Kontakt:

Erhvervsskolernes ElevOrganisation: Rasmus Volf, sekretariatsleder, T 2510 0040, sekretariat@eeo.dk

Nordea-fonden: Tine Wickers, kommunikationschef: T 2840 8480, tw@nordeafonden.dk

 

Casepersoner rollemodelkorps: 

Emil Winther, 23 år, Flymekaniker, tidl. HTX, Helsingør, 4236 9059, Emil.Winther@sas.dk

Dorthe Nygaard, 26 år, Skov og Naturtekniker, tidl. STX, Uni og militæret, Nødebo/Amager, 2891 1891, dknygaard@gmail.com

Helene Glundholt, 21 år, Grafisk tekniker, tidl. bygningsmaler, Allingåbro, 2750 4275, formand@eeo.dk (Formand for EEO).