National aktionsdag idag over hele landet.

6424 elever mangler en praktikplads. Der sidder op til 35 elever i klassen i over 600 overfyldte gymnasieklasser. Studerende har ned til 4 timers undervisning om ugen. Og ungdomsarbejdsløsheden på HK’s område er mere end fordoblet på kun et år.


Det står skidt til for de unge – mange er arbejdsløse, kan ikke færdiggøre deres uddannelse eller er ramt af dårlige vilkår på skolerne. Det er ikke bare forfærdeligt for den enkelte – det er også skadeligt for samfundet, at vi risikerer at tabe en generation.

Bjarke Dahl Mogensen, talsmand for Ud af Krisen-initiativet, udtaler:

”Der er jo masser af potentiale i vores generation – fx har mange ansøgt universitetet men har ikke fået plads, og endnu flere vil gerne færdiggøre en erhvervsuddannelse men kan ikke komme i praktik. Derudover ville man også kunne gøre en bedre indsats for fastholdelse, hvis man fik flere midler til vejledning og lektiecafeer – alt sammen ting der tyder på, at der i vores generation er et potentiale for langt flere, der kan tage en uddannelse. Og det er vigtigt for samfundet, at den næste generation er uddannet – alt andet ville være skadeligt for vores økonomi og konkurrenceevne”

Alligevel bliver uddannelse langt fra prioriteret på finansloven: faktisk bliver der skåret for 1.065 mia. kr. på den samlede uddannelsessektor. Ganske vist har regeringen foreslået praktikpladser – men langt fra nok, idet der kommer til at mangle 10.000 pladser efter nytår, og desuden er det usikkert om et flertal vil stemme for at tage pengene fra en feriefond til fattige børn. Altså lægges der ikke op til at prioritere de unge, som skal sikre Danmark i fremtiden – tværtimod lægges der op til helt at kassere ungdommen og uddannelserne!

”Vi vil ikke finde os i at blive kasseret gang på gang – det er faktisk hvert år siden 2001, der er skåret på uddannelserne. Der er alt for ringe kvalitet og for få der uddanner sig – og det kan ikke vær rigtigt i en vidensøkonomi. Lad os få handling på bordet: vi unge er ikke tilfredse med at være en dårligt uddannet skraldespandsgeneration,” udtaler Bjarke Dahl Mogensen.

For at protestere imod at være kasseret på finansloven aktionerer unge i dag 6 forskellige steder:
Aktionen går ud på, at elever i en stor skraldespandscontainer bliver kørt gennem byen for at vise folk, hvordan Danmarks fremtid behandles af politikerne.

København: Rådhuspladsen kl. 16 (går til Kgs. Nytorv)
Århus: Lilletorv kl. 15.15
Odense: Ove Sprogøes Plads kl. 17
Københavns Vestegn: Avedøre Gymnasium kl. 11.50
Viborg: Gågaden kl. 14
Skive: Skive gymnasium (går derfra gennem gågaden) kl. 14
Sønderborg: Citykrydset kl. 15

Overordnet om initiativet: Ud af krisen – Ind i fremtiden
Aktionen imod en kasseret generation er en del af kampen for investeringer i uddannelse og praktikpladser som en vej ud af den økonomiske krise. Initiativet hedder “Ud af krisen – ind i fremtiden”, og er en samling af elev- og studenterbevægelsen og den unge fagbevægelse.

Initiativet kæmper for, at den aktuelle krise ikke skal gå ud over den næste generation i form af uddannelsesnedskæringer, ungdomsarbejdsløshed og praktikpladsmangel – men at den næste generations uddannelse tværtimod skal være med til fremtidssikre den danske økonomi.

I den forbindelse har vi indkaldt til demonstration på Folketingets Åbningsdag d. 6. oktober.
Læs mere på www.udafkrisen.dk