Vejledning er en proces ikke kun en samtale. Derfor holder jeg i dag d. 18. januar et møde med Lars Løkke Rasmussen.

Da jeg gik i børnehave ville jeg være cirkusprinsesse. I sjette ville jeg være skuespiller, og da jeg gik i niende klasse, skulle jeg være kok. Alligevel endte jeg på teknisk gymnasium, da jeg som 17 årig skulle vælge ungdomsuddannelse.

Vores valg af uddannelse er en vigtig beslutning, og det er en beslutning, som vi bruger tid på, uanset hvad vi vælger. Med andre ord, det er ikke en beslutning, der bliver truffet på en dag. Derfor er det også hovedløst, at der i mange år har været fokus på en-til-en samtaler, når man har debatteret vejledning og unges valg af ungdomsuddannelse. Fortsættes under billedet.

4478937-lars-lkke

Hvad der er endnu mere vanvittigt er, at man fra politisk side tror, at hvis man nu indfører et timeløst fag, give klasselærerne mere ansvar for vejledning, samt skærer på vejledningsområdet, så får man flere unge til at vælge rigtigt første gang.

Hvad der er endnu mere vanvittigt er, at man fra politisk side tror, at hvis man nu indfører et timeløst fag, give klasselærerne mere ansvar for vejledning, samt skærer på vejledningsområdet, så får man flere unge til at vælge rigtigt første gang.

– Mie Hovmark

Vejledning handler om en proces. Da jeg ændrede holdning fra at skulle være skuespiller til kok, skete det på baggrund af et brobygningsforløb og mit daværende fritidsjob. Da jeg så endte med at vælge HTX, var det fordi jeg havde haft det godt med fysik/kemi, imens jeg gik på efterskole. Altså var det beslutninger og overvejelser, der blev foretaget over tid og på baggrund af oplevelser og undervisning.

Undervisningen på gymnasiet minder om den, man havde i folkeskolen, og mor vil gerne have, at du ender som advokat eller professor. Ergo du ender på det almene gymnasium.

Hvis vi skal have flere unge til at vælge rigtigt, og for mig handler det ikke om, at de vælger en erhvervsuddannelse frem for en gymnasial uddannelse, men at de vælger frit på et oplyst grundlag. Vi skal i højere grad tænke vejledningen ind i undervisningen i folkeskolen. Vi skal have muren brudt ned mellem erhvervsskole og folkeskole. Elever fra ungdomsuddannelserne skal ud og vise, hvad de kan på folkeskolerne.

Og hvad så med vejlederne? Skal de spares væk? Nej, det skal være dem, der tager hammeren og bryder muren ned. Det skal være dem, der faciliterer tværgående forløb, hvor man inddrager virkeligheden i undervisning, selvfølgelig i samarbejde med folkeskolelærerne. På den måde, får faget job- og uddannelse plads i hverdagen, samtidig med at undervisningen bliver mere virkelighedsnær.

EEO kommer det næste år til at sætte fokus på ungdommens uddannelsesvejledning. Ikke kun, fordi vi kommer til at mangle faglærte i fremtiden, men også fordi flere unge skal vælge den uddannelse, der passer til dem og til det de vil.

Derfor skal jeg blandt andet til møde med statsministeren i dag mandag den 18. januar for at sætte fokus på det, som EEO mener er vigtigt i forhold til vejledning.

 

Næstformand Mie Hovmark

E-mail: naestformand@eeo.dk
Telefon: 20 97 95 08

Hvorfor skulle en EUD ikke kunne være lige så godt som en STX? Det vigtigste er at man er glad og tilfreds med sit valg af uddannelse. Det giver selvtillid, motivation og dygtige faglærte