Erhvervsskolernes ElevOrganisation søger en Elevrådskonsulent

Erhvervsskolernes ElevOrganisation søger en idérig og engageret medarbejder til at udføre organiserende arbejde på HTX-, SOSU- og Erhvervsskoler, bistå EEO’s politiske interessevaretagelse samt udføre almindeligt sekretariatsarbejde.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • At organisere og koordinere elevrådsbesøg over hele landet i samarbejde med vores aktive
 • At opkvalificere af elevråd og bestyrelsesrepræsentanter gennem bl.a. oplæg og workshops
 • At samarbejde og kontakte relevante interesseorganisationer, partier og fagforeninger ift. skolebesøg
 • At agere som EEO’s repræsentant på konfliktramte skoler
 • At opstarte og udvikle elevråd på skoler over hele landet

 

Vi søger en medarbejder, der:

 • Brænder for at engagere frivillige, unge mennesker
 • Kan tale med unge mennesker og gøre elevrådsarbejdet interessant og spændende
 • Har stærke samarbejdsevner, men også evnen til at arbejde selvstændigt
 • Har lyst og mod på at være en del af et lille, ungt og engageret sekretariat
 • Er indstillet på en ofte hektisk arbejdssituation, hvor et godt overblik og beslutsomhed er vigtigt
 • Ønsker at arbejde for udbredelsen af EEO’s holdninger blandt eleverne
 • Har indsigt i politiske forhold – et godt kendskab til det danske uddannelsessystem er herunder en fordel
 • Har erfaring med organisering og kampagneplanlægning

 

Arbejdsforhold
Stillingen er normeret til 15 timer ugentligt, men omfanget varierer ved eksempelvis store deadlines bl.a. ved skolestart. Derfor er gensidig fleksibilitet vigtigt. Især i august, september og oktober måned, hvor skolerne begynder og elevrådene startes op efter ferien, må der forventes en del ekstra arbejde. Aften- og weekendarbejde må påregnes i et vist omfang.

Din arbejdsplads vil, i udgangspunktet, være vores sekretariat i København NV.  Løn er efter overenskomst med HK.

Ansøgningsfrist:

Mandag d. 5/2 2018 kl. 12.00

Ansøgninger sendes til:
sekretariat@eeo.dk med emnefeltet ”Ansøgning elevrådskonsulent”

Har du spørgsmål, kan du kontakte Sekretariatsleder, Rasmus Volf, på tlf: 25 10 00 40
Samtaler vil blive holdt mellem den 6. og 9. februar 2018. Tiltrædelse hurtigst muligt derefter.

Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) arbejder som interesseorganisation for elever på HTX, SOSU PAU- og tekniske EUD og EUX. EEO’s primære formål er, at erhvervsskoleelever får reel indflydelse på deres uddannelse. Det sker gennem elevråd, elevrepræsentation i skolernes bestyrelser og andre steder, hvor de kan få indflydelse gennem såvel parlamentarisk som udenomsparlamentarisk arbejde.