Som nogle af jer måske allerede har hørt om, så har EEO taget initiativ til et 2-årigt integrations projekt, på de tekniske skoler og gymnasier.

Første skridt mod bedre integration, tror jeg, går gennem et mere velrepræsenteret elevråd. Som I ved går der mange forskellige slags mennesker på de tekniske skoler og gymnasier, men det er desværre kun et fåtal med anden etnisk baggrund end dansk, der er repræsenteret i elevrådet, – og det er jo ikke særlig hensigtsmæssigt.

Men hvordan kan vi gøre noget ved det?

Planen er at vi skal have fundet os nogle rollemodeller, det vil sige elever der sidder i elevrådet, eller elever der har siddet i elevrådet, der kan hjælpe andre i gang med elevrådsarbejdet. Som rollemodel skal man med ud og besøge en eller flere elevråd sammen med os, og vi skal udveksle erfaringer og lave forslag til hvordan vi får et fedt velrepræsenteret elevråd. Rollemodellerne vil blive tilknyttet en, eller flere, elevrådsrepræsentanter med en anden etnisk baggrund end dansk. Dem er det meningen man skal vejlede og støtte i deres elevrådsarbejde.

Dette er altså første skridt mod bedre integration, jeg håber den vil lykkedes, og hvis der er nogle af jer der har lyst til at blive rollemodeller, så er i meget velkommen til at kontakte mig på telefon nr.:29889705 eller via mail på: gud@eeo.dk

Katrine Gudmandsen
Projektkoordinator
Erhvervsskolernes Elev-Organisation.