I regeringens forslag til finanslov for 2010 skal der spares 200 millioner på erhvervsuddannelserne.

Men når 200 millioner skal fjernes gør det ondt, ikke bare ondt på skolernes pengetank. Men direkte ned over undervisnings, materialer mm.

Initiativet “ud af krisen – ind i fremtiden“, som EEO var en del af, har gennemført en undersøgelse på de tekniske skoler, hvor vi har ringet rundt til skolelederne på 15 tekniske skoler og spurgt om hvorvidt besparelserne vil ramme dem, og hvordan de vil ramme.

Besvarelserne er klarer. Forringelserne vil ramme undervisningen og kvaliteten i undervisningen. Ergo ét slag mod de tekniske skoler, og et slag mod kvalitet.

Erhvervsuddannelserne (HHX, HTX og EUD)

Område Ja i %
Udbud af lektiecafeer og anden form for lektiehjælp 37,5 %
Holdstørrelser 70,8 %
Kvaliteten i værktøj og materialer 62,5 %
Timetal 20,8 %
Sociale aktiviteter 41,7 %
Nyindkøb og vedligeholdelse af inventar 66,7 %
Muligheden for vikarer 41,7 %
Vurderer du, at takstreduktionen vil forringe kvaliteten i uddannelsen på … 87 %
Vurderer du, at takstreduktionen vil forringe fastholdelsesindsatsen på … 62,5 %

Blandt andet derfor har EEO været skarpt imod forslaget til finanslov, og har i stedet fremlagt et budskab om at hvis vi skal uddanne 95 % af de unge, og hvis vi skal uddanne de 80.000 faglærte vi vil mangle i 2015. Kræver det investeringer. Ugebrevet A4 har lavet en undersøgelse fra 2007 som viser at næsten 50 % af eleverne der starter på de tekniske skoler falder fra igen. Skal vi frafaldet til livs. Skal vi sikre fortsat gode uddannelser i Danmark, og skal vi udvikle erhvervsuddannelser. Så kræver det investeringer – Ikke besparelser!