Kender du en erhvervsskolelærer, der er ekstraordinært dygtig, tænker over tingene og
som er inspirerende? Så indstil ham eller hende til en hæderspris.
Formålet er at sætte fokus på den indsats, faglærere på erhvervsuddannelserne yder i dagligdagen på den enkelte skole til nytte for elever og samfundet generelt.

Prisen uddeles til en lærer, der gennem sit arbejde har:

1) Reflekteret kritisk over eget lærervirke og egen undervisning samt handlet på
baggrund af de kritiske refleksioner.
2) Fortolket sit virke som lærer på en nyskabende eller på anden vis original måde i overensstemmelse eller i modstrid med pædagogiske moder, eller økonomiske og administrative vilkår.
3) Arbejdet for dannelsen af myndige, demokratisk sindede elever, der både er fagligt dygtige, udvikler fagets fagtraditioner, har faglig stolthed og tager ansvar i verden.
Prisen tildeles som udgangspunkt én lærer. Man kan indstille op til tre lærere, hvis de
indstilles på grund af et fælles projekt, forløb eller andet, hvor de begge eller alle tre lever
op til prisens kriterier. Prisen Årets Erhvervsskolelærer kan kun uddeles til lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan og hvornår?


Lærere nomineres ved at man indsender en skriftlig nominering, der beskriver, hvordan
den pågældende lærer lever op til nominerings- og vinderkriterierne.

Prisen er på kr. 15.000 kroner samt et diplom. Både lærere, ledere og studerende kan indstille en erhvervsskolelærer til prisen.
Nomineringen skal sendes til Nationalt Center for Erhvervspædagogik, att. Christina Just Marcussen, Tagensvej 18, 2200 København N eller på 1cjm@phmetropol.dk senest d.13. Marts 2013.

Årets Erhvervsskolelærer er indstiftet i 2012 af tænketanken DEA, Handelsskolernes Lærerforening, Uddannelsesforbundet og Nationalt Center for Erhvervspædagogik på Metropol.

Find nomineringsskema her

 

Deadline for nomineringer er den 13. marts 2013.
Prisen uddeles den 15. maj 2013, og man kan kun modtage prisen én gang.