Er du en af dem som ikke går specielt meget op i hvad politikerne siger, men som samtidig gerne vil vide hvilke holdninger de har til f.eks din uddannelse?
Jeg har sat mig for at snakke med alle ungdomspartierne, og finde ud af hvad deres holdning er til ungdommen og erhvervsuddannelserne. Artiklerne vil fungere som en serie, hvor der hver månede vil være en artikel med et nyt parti.

Socialistisk Ungdomsfront (SUF)

SUF er en organisation som kæmper for ligestilling ikke blot blandt mænd og kvinder men også uddannelser, deres holdning er at ingen uddannelse er bedre end en anden, og at alle skal have mulighed for at vælge den uddannelse de ønsker. Eftersom  vi  alle er lige vigtige brikker i samfundet. Samtidig ønsker SUF at erhvervsuddannelserne bliver mere åbne så, man kan gå fra at være tømrer til at blive atomfysiker, hvis det er det man ønsker.

Hvad er så deres holdning til skolepraktikken(SKP)? Her siger Christian Treholt fra SUFs ledelse:  “Det er et godt koncept, men det er uforsvarligt ikke at have ordentlige forhold på SKP´en,.Samtidig burde det ikke være et problem at gøre den så virkelighedsnær som overhovedet muligt, også skal der være lige vilkår mellem en SKP elev og en alm lærling.” Det kan mange SKP’ere nok godt nikke genkendende til. Men er det lige så nemt at gøre, som at sige det? hvad vil det kræve for at få både en bedre erhvervsuddannelse? I SUF mener de at erhvervsuddannelserne bliver mere attraktiv, hvis en EUD tilbyder den samme løn og frihed som en akademisk uddannelse kan.

SoSuFyn

Ungdommen vs virksomhederne

“Er unge mennesker dovne og uregerlige?” Dette virker til at være en udbredt holdning blandt flere politikere og virksomheder. Der til mener SUF at der stilles mange krav, fra politikerne,til de unge, som kan være svære at leve op til. Det er som sådan ikke individet som der er noget galt med, men snarere strukturen som den er i dag. Det er svært for f.eks. en EUD elev som lige er blevet færdig med grundforløbet, at opretholde sit engagement og positivitet omkring lærepladssøgning, når man gang på gang får et nej fra virksomhederne.

Christian Treholt fra SUF's ledelse fortæller om deres holdning til erhvervsuddannelserne.

Christian Treholt fra SUF’s ledelse fortæller om deres holdning til erhvervsuddannelserne.

Hvad med praktikpladsmanglen, hvem er skyld i det og er der nogen som har skylden?

Her svarer Christian Treholt “Det er skidt at der ikke er praktikpladser nok til alle, det er en indbygget problematik i det kapitalistiske samfund, som er skyld i manglen. Det er et samfund hvor mestere i mange tilfælde udnytter lærlingen som billig arbejdskraft, og det er ikke i orden”

“The big question”

Det store spørgsmål er så, hvad skal vi gøre for at erhvervsuddannelserne bliver mere attraktive?
“Man skal satse på SKP´en.Hvis den bliver bare dobbelt så god, og virkelighedsnær vil det betyde meget. Der skal være mulighed for videreuddannelse på EUD, kravene til en akademisk uddannelse skal sænkes, så det ikke kun er en gymnasial uddannelse man kan komme ind med. Og så skal vi ændre den diktatur der er på lærepladserne, og tilføje mere demokrati på arbejdspladserne.”

Det var lidt omkring hvad Socialistisk Ungdomsfront, mener omkring erhvervsuddannelserne og om ungdommen.

 

Skrevet af Nadia Wolff, næstformand for EEO.