Her kan du læse, hvad EEO arbejder hen imod det næste års tid indtil kongressen ’17. Handlingsplanen hedder:

Kursussektoren skal stabiliseres

Det sidste år har vi arbejdet med at forbedre og udbrede vores kursussektor, og det arbejde skal fortsættes. Der er stadig nogle udfordringer, som kan håndteres på en mere optimal måde. Derfor skal organisationen fremadrettet have en mere struktureret og organiseret kursussektor. Det handler blandt andet om, at kurserne skal ligge mere spredt på året, så vi ikke har en masse kurser i efteråret, men ingen i foråret. Derfor skal vi:

 

 • Sikre et kursus i kvartalet med mindst 10 deltagere
 • Lave en sommerlejr med mindst 35 tilmeldte

 

Landsmødebestemt kampagne

For at sikre at vores skolestartskampagne bliver så aktuel og inddragende for de aktive rundt om i landet som muligt, skal vi lade det være op til landsmødet at beslutte den kampagne. Det sikrer, at kampagnen bliver så aktuel som muligt. Derfor skal EEO sørge for, at der til landsmødet er en måde at foreslå og vælge en kampagne på.

 

Øget indflydelse – Af og for elever

Styrken i vores organisation er, at vi er en organisation af og for elever. For at være det, skal vores elever være opmærksomme på deres rettigheder og opmærksomme på, at vi eksisterer, så vi også udvikler politik efter deres ønske. Desværre er det ikke alle steder, at eleverne kender deres rettigheder og slet ikke den ret, de har til en elev i skolens bestyrelse. Derfor skal EEO det næste år:

 

 • Indarbejde information om elevernes ret til repræsentanter i skolebestyrelsen i vores oplæg for elevråd
 • Afholde et skolebestyrelseskursus, som kan opkvalificere eleverne, der sidder i skolebestyrelsen, så de kan få mere indflydelse på deres egen hverdag

 

I 2016 blev der vedtaget en gymnasiereform, som vi i EEO er meget positive omkring, fordi meget fra vores eget udspil blev taget med. Det var et skridt på vejen til et stærkere HTX. Det næste er at sikre, at alle de søde ord fra forliget bliver til virkelighed. Derfor er det vigtigt, at EEO arbejder aktivt med at være i dialog med implementeringsudvalget, kontorcheferne i undervisningsministeriet, og andre relevante parter om vores ideer til fagene. Derfor skal vi:

 

 • Sørge for at opretholde kontakten til Undervisningsministeriet og andre relevante interessenter med henblik på at blive inddraget, når der skal udformes nye fag og ændres i eksisterende.

 

Ordblinde

Der er en del, som alt for sent i deres uddannelsesforløb opdager, at de er ordblinde og derfor ikke har adgang til nødvendige hjælpemidler. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer oplysning og fokus på dette område. Der er forskellige konsekvenser af ikke at opdage ordblindhed. Dette kan være nederlag løbende i uddannelse, der på sigt kan føre til frafald. Derfor skal vi, både i medier, så vidt muligt, og på skoler gøre opmærksomme på følgende problemstilling. Derfor vil vi i EEO arbejde med følgende:

 

 • Udarbejdelse af grafisk materiale om ordblindhed til information ude på skolerne
 • Afholde en kampagne på ordblindeområdet inden skolernes sommerferie, indeholdende minimum 10 skolebesøg

Styrken kommer fra stærke regioner

EEO har for langt tid siden anerkendt, at styrken kommer nedefra, og i vores tilfælde kommer styrken fra stærke regioner. Desværre er det ikke tilfældet i dag, fordi mange regioner ikke får udnyttet deres fulde potentiale. Det sker blandt andet på grund af manglende gennemsigtighed og manglende kompetenceudvikling.

 

For at sikre mere samarbejde mellem regionerne, og generelt mere gennemsigtighed i organisationen, er det vores mål, at der i løbet af det kommende år bliver lavet et tværregionalt udvalg. Udvalget mødes og arbejder med regionernes udfordringer og potentialer. Derfor skal vi i EEO det næste år arbejde med:

 

 • Opbygning af en fast struktur for et regionsudvalg
 • Afholde mindst en regionsweekend efter hvert stormøde
 • Afholde mindst en aktion i hver aktiv region
 • Udvikle mindst to kurser, som er skræddersyet til at opkvalificere regionerne.