2012 blev ikke året hvor jorden gik under. Og heldigvis da. For der er stadig mange ting at kæmpe for på erhversskoleområdet. 2012 blev i stedet året hvor den nyvalgte regering skulle vise hvad den var værd. Valget har påvirket hele elev- og studenterbevægelsen. Efter 10 år med en regering der har gennemført nedskæringer på samtlige uddannelser, forholdt man sig i 2012 afventende til spørgsmålet om hvad den nye regering ville gøre på uddannelsesområdet.

 

På erhvervsskoleområdet har året budt på betydelige ændringer. På regeringens  første finanslov blev der skabt 1.500 skolepraktikpladser. Skolepraktik-lønnen blev genoprettet efter den tidligere regering havde halveret den. Men strømmen er gået fra anlægget og det virker som om visionerne er lagt på hylden. Finansloven for 2013 bar i hvert fald ikke præg af nytænkning.  Måske undervisningsministeren tog lidt for tidligt hjem fra arbejde?

 

 

I det nye år kan vi i hvert fald anbefale hende og Bjarne Corydon at få sat gang i de sociale klausuler så firmaer, som laver aftaler med staten eller kommunerne skal hyre lærlinge.

 

Regeringen fik også indført et fleksibelt klasseloft på max 28 elever på HTX. Ja på arbejdsmarkedet har vi jo længe vidst at det ikke var smart at være 6 om den samme mureske men rart at regeringen også kan se fornuften i at 36 elever ikke skal dele den samme lærer.
Og nu vil jeg bare ønske alle jer og ikke mindst ministeren god arbejdslyst i 2013.Ulempen ved de rettigheder vi kæmper hjem i EEO er det er 100% lovgivning. På arbejdspladsen tager tillidsmanden en kammeratlig snak med direktøren løbende om problemer og til overenskomstforhandlingerne prøver man at finde fælles løsninger.

Men når samtalen er mellem os og nogle mennesker i fint jakkesæt med hverdag på Christiansborg, så går tingene lidt mere sløvt og der skal gøres mere for at blive taget alvorligt.  Ministeren har de sidste måneder haft meget fokus på vores arbejde som aktive elever og rent faktisk sat i gang reelle lovændringer. Det glæder os og vi håber at arbejdet vil fortsætte det kommende år.  Det afgørende for de valg regeringen tager afgøres ikke bare hver fjerde år i stemmeboksen men også gennem det daglige arbejde med både møder med ministeren og demonstrationer foran Christiansborg. Et arbejde som er vigtigt for at vi kan sikre en bedre hverdag for alle lærlinge på arbejdspladsen og alle HTX´erne i laboratorierne

Og nu vil jeg bare ønske alle jer og ikke mindst ministeren godt nytår og arbejdslyst i 2013.