Hvad mener ungdomspartierne om erhvervsuddannelserne? Nu er turen kommet til ungdomspartiet SF Ungdoms formand, Carl Valentin.

Carl valentin

Uden færdiggørelse, ingen start

SFU har i  et godt stykke tid kørt kampagnen “Respekt for erhvervsuddannelserne”, hvor de sætter fokus på at der er for lidt respekt for erhvervsuddannelserne. I denne forbindelse siger Carl: “Jeg kan godt forstå at mange fravælger en erhvervsuddannelse når man som elev frygter, at man ikke får mulighed for at færdiggøre uddannelsen”. Her må vi give ham ret. Mange af de grunde vi fra EEO´s side hører, når vi snakker med unge mennesker som skal til at vælge uddannelse er, at de ikke ønsker en uddannelse, hvor de ikke engang er sikker på at kunne færdiggøre den. Kan man bebrejde de unge for at have den holdning? Det mener vi ikke.

Uddannelsesvejledning i folkeskolen, nok nærmere uddannelsessnobberi i folkeskolen

En anden årsag til at unge ikke vælger en erhvervsuddannelse er pga. vores vejledning helt tilbage til folkeskolen. De fleste unge ved simpelthen ikke hvad det vil sige at gå på en erhvervsuddannelse. Der er også mange som ved udgangen af 9 klasse, stadig ikke ved hvad de vil uddanne sig til. Det kan Carl nikke genkendende til, han valgte selv at tage på gymnasiet dengang, for at have 3 år mere tid til at tænke sig om i. I EEO synes vi at man skal bede uddannelsesvejlederne om at fokusere ligeså meget på erhvervsuddannelserne, som på de gymnasielle uddannelser. Uddannelserne er ligeså vigtige og skal derfor også behandles som ligeværdige.

En anden løsning på dette ville være at løse de problemer der er på selve skolerne. Manglende moderne værktøj, undervisningsmetoder og udluftning. Efter løsninger må man forvente, at unge vil snakke bedre omkring uddannelsen og de personer som vælger netop disse uddannelser. Dette vil helt sikkert resultere i at flere unge vælger erhvervsuddannelserne.

“Det handler om at italesætte erhvervsuddannelserne, som noget godt, det er noget jeg prøver på i mit daglige arbejde. Og man må anerkende det arbejde som folk udfører, om det er håndens arbejde eller om man er super akademiker. Jeg synes ikke der er nogen uddannelse som er bedre end den anden.”  siger Carl. En ændring af den måde vi taler om erhvervsuddannelserne på ville være dejlig, men der skal politisk handling på bordet, før noget ændrer sig.

02 krav eller ej?

Til sommer tiltræder den nye og meget omtalte erhvervsuddannelsesreform, hertil kommer der til at være et krav om, at alle som ønsker at tage en erhvervsuddannelse minimum skal have 02 i både dansk og matematik. Det lyder måske ikke af meget, men for nogen betyder det, at de ikke kan komme ind på den uddannelse som de ønsker. “Jeg er modstander af karakterkrav på ungdomsuddannelserne, jeg synes det virker meget som et “quick fix” at man tror at det skaber mere respekt for uddannelserne at sætte et eller andet snit. Det er forfejlet at tro at man ikke kan blive en god murer, bare fordi man ikke fik 02 i matematik eller i dansk. Der er selvfølgelig nogle kompetencer som man skal have inden for selve faget, men vi har set mange dygtige murer som ikke har de højeste karakter. Jeg synes nærmer at man stiller en mur i vejen for de unge” slutter Carl.

Vi slutter af med at sige tak for interviewet til Carl.


 Skrevet af

Næstformand Nadia Wolff

E-Mail:
Telefon: 60 14 81 45

Hvorfor skulle en EUD ikke kunne være lige så godt som en STX? Det vigtigste er at man er glad og tilfreds med sit valg af uddannelse. Det giver selvtillid, motivation og dygtige faglærte

 

Nadia Wolff