Har du nogensinde tænkt på, hvad sundhed er? Hvornår er man sund? Og hvornår er man usund? Hvad betyder sundhed for dit liv? Hvad betyder sundhed for dit skole- og arbejdsliv nu og i fremtiden?

En ny kampagne kaldet ”Sunde Erhvervsskoler” sætter fokus på sundheden ude på vores skoler. Formålet er først og fremmest at fortælle vigtige historier og dele viden om sundhed på en inspirerende og ny måde. Med kampagnen vil man fremme sundhed og trivsel blandt os elever ude på erhvervsskolerne. Det er ikke noget vi elever eller nogle kampagnemedarbejdere kan gøre natten over.

Det er samtidig formålet at inspirere undervisere, vejledere og ledere til at igangsætte og fortsætte sundhedsprojekter på skolerne, i undervisningen og i pauserne, og lære af hinanden på tværs af uddannelserne.

På hjemmesiden kan du finde film, undervisnings-, debat- og aktivitetsforslag, power pauser, fakta, online quiz, app og inspiration til jeres egne projekter.

Det gratis materiale fungerer som et supplement til Sundhedsstyrelsens inspirationskatalog “Sunde Erhvervsskoler”.
Du kan finde og downloade kataloget her www.sst.dk/erhvervsskoler

Læs mere om kampagnen og se flere videoer på http://sundeunge.dk/