EUD-udvalget

Udvalget for eleverne på landets erhvervsskoler – også kaldet de tekniske skoler – bliver i Erhvervsskolernes Elev-Organisation (EEO) kaldet for EUD-udvalget.

EUD står for Erhvervsrettede Uddannelser – til daglig omtaler vi EUD som tekniske skoler eller erhvervsskoler. En EUD-elev er altså en, der går på en erhvervsskole – hvad enten det er på linjer som tømrer, plastmager, frisør eller noget helt fjerde. I EEO arbejder EUD-udvalget i det daglige med de sager, der rører sig inden for EUD-området. Som eksempel er to af vores største politiske mærkesager- lærepladser til alle og en ordentlig løn for elever i skolepraktik .

Lærepladser til alle

Et af de største problemer for elever på erhvervsskolerne er, at der ikke altid er nok lærepladser. Samtidig er det kun muligt at komme i skolepraktik på få uddannelser.

Et af EEO’s vigtigste politiske krav er lærepladser til alle. Det kræver vi, fordi det kun er fair, at alle unge, der starter på en uddannelse også har en realistisk mulighed for at færdiggøre den. I dag er der alt for mange unge, der er nødt til at stoppe på deres uddannelser på grund af for få lærepladser.

EEO arbejder hele tiden for at overbevise politikerne om, at de har et ansvar for, at vi har et system på erhvervsuddannelserne, der hænger sammen. Ofte er det os, der fortæller politikerne, hvordan virkeligheden på erhvervsskolerne ser ud, og hvor svært det kan være at finde en læreplads.

EEO mener ikke, at det er i unges interesse at tage de korte uddannelsesforløb. På sigt vil det stille folk med ”halve uddannelser” meget dårligere på arbejdsmarkedet, og mange vil ikke kunne få et nyt job, hvis de blev fyret. Det er ikke en fremtid at uddanne unge til. Hverken erhvervsskoler eller vores praktikforløb skal være discountløsninger.

 

Skolepraktikløn til at leve af

En af de største sejre fik EEO for nogle år siden. Her var et massivt pres fra eleverne og EEO med til at sikre en delvis genindførsel af skolepraktikken. Sidste år blev der oprettet 3000 nye skolepraktikpladser og med oprettelsen af praktikcentre får skolepraktik en større og større rolle.
I EEO mener vi at skolepraktikordningen kan være et godt alternativ til en læreplads. Men hvis man ønsker det skal være et reelt alternativ skal vi sikre uddannelsens kvalitet og ikke mindst de rettigheder man er sikret på arbejdsmarkedet.

Siden er der sket meget. Vil du være med til at skabe sejre i fremtiden?

Konkret arbejder vi med at sikre gratis sikkerhedssko, pensionsordning, hjælp til at finde en læreplads og en ordentlig løn mens man er i skolepraktik.
Lønsatserne er de sidste år raslet ned.  Derfor inviterer vi alle aktive elever til, at deltage i kampen for ordentlige lønforhold. Om man har en læreplads eller er i skolepraktik.

Kontakt os

Hvis du har nogle spørgsmål,kommentarer,forslag til ting vi skal arbejde med eller bare gerne vil i kontakt med os fra EUD-Udvalget har vi en udvalgsbestyrer og en repræsentant i EEO’s forretningsudvalg.
kontaktsiden kan du se alle medlemmer af forretningsudvalget og deres kontaktoplysninger 

EUD udvalgsbestyrer Kasper Dreier

E-mail: Kasper.dreier@eeo.dk
Telefon: 28 34 77 64

Vi skal investere i fremtiden, ikke skære i fremtiden. Det er vores uddannelse der gælder.

 

EUD-repræsentant Eva Rødbro

E-mail: eva.roedbro@eeo.dk
Telefon: 42 46 66 62

Der er nogen der siger der ikke findes fattige i Danmark. De har tydeligvis aldrig skulle leve for en SKP-løn