Erhvervsskolernes ElevOrganisation søger en dygtig og motiveret projektleder til at gennemføre en stor kampagne omkring erhvervsuddannelserne, som er målrettet landets folkeskoler.


Erhvervsskolernes ElevOrganisation søger projektleder

Erhvervsskolernes ElevOrganisation søger en engageret og vedholdende projektleder til at gennemføre en stor rollemodelskampagne på landets folkeskoler i samarbejde med landets erhvervsskoler og andre interessenter på området.

EEO vil i efteråret ud på 300 af landets folkeskoler, hvor et korps af 60 rollemodeller vil fortælle folkeskoleleverne om deres egen uddannelse, og hvordan det er at tage en erhvervsuddannelse. Samtidig vil der på en lang række af landets erhvervsskoler blive afholdt informationsaftener i forlængelse af skolebesøgene.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • Organisere besøg på landets folkeskoler
 • Organisere informationsaftener på erhvervsskoler
 • Finde rollemodeller blandt landets erhvervsskoleelever
 • Facilitere en opkvalificering af rollemodellerne
 • Sikre et godt samarbejde med de øvrige interessenter
 • Overblik over og koordinering af hele kampagnen
 • Løbende sparring med resten af sekretariatet
 • Bevare et økonomisk overblik, i samarbejde med vores bogholder


Vi søger en projektleder, der:

 • Har erfaring med organisering og kampagneplanlægning
 • Har et godt overblik og kan holde mange bolde i luften på samme tid
 • Brænder for at engagere frivillige unge mennesker
 • Har stærke samarbejdsevner, men også evnen til at arbejde selvstændigt
 • Har lyst og mod på at være en del af et lille og engageret sekretariat
 • Er indstillet på en ofte hektisk arbejdssituation, hvor et godt overblik og beslutsomhed er vigtigt


Arbejdsforhold

Stillingen er normeret til 37 timer ugentligt, men omfanget varierer meget, alt efter hvilket stadie i projektet, der er tale om. Derfor er fleksibilitet vigtig.
Da stillingen er et projektforløb, er den tidsbegrænset til 31/12 2016. Aften-/weekendarbejde må påregnes i et vist omfang.
Lønnen er 134 kr. i timen eks. pension

Ansøgningsfrist: Søndag d. 19/06 2016 kl. 20:00

Ansøgning sendes til:
sekretariat@eeo.dk, mrk. ”ansøgning”

Har du spørgsmål, kan du kontakte sekretariatsleder Rasmus Volf, på tlf: 25 10 00 40

Erhvervsskolernes Elev-Organisation (EEO) arbejder som interesseorganisation for elever på htx-, eux- og erhvervsskoler. EEO’s primære formål er at erhvervsskoleelever får reel indflydelse på deres uddannelse. Det sker gennem elevråd, elevrepræsentation i skolernes bestyrelser og andre steder hvor de kan få indflydelse gennem såvel parlamentarisk som udenomsparlamentarisk arbejde. 

Stillingsopslag projektleder EEO _1