Elevkamp ændrer fremtidens HTX

Siden den 6. april i år har HTX-elever landet over overvejet, hvordan deres uddannelse i fremtiden skulle se ud. Den 6. april præsenterede Regeringen nemlig deres udspil til fremtidens gymnasier herunder også HTX.

Der har været mange tiltag oppe at vende. Nogen af dem, er vi selv kommet med, andre kom Regeringen med, og det var bestemt ikke alle, der var lige gode.

I fredags den 3. juni var ventetiden så ovre. Forligskredsen, bestående af SF, S, R, V, LA, K og DF, var blevet enige om, hvordan vores gymnasium i fremtiden skal være.

Forliget er selvfølgelig præget af forhandlingerne, men vigtigst af alt, så er det også præget af os elever. Karakterkravet og det fortsatte præstationspres er stadig en realitet, men uden vores fælleskamp med DGS og LH, havde det nok været værre. Der er desværre stadig et adgangskrav, men nu er den koblet sammen med uddannelsesparathedsvurderingen, så i stedet for kun at vurdere på tal, vurderes der nu også på mennesket bag.

Der er dog også en række gode tiltag i reformen. Blandt de tiltag kan nævnes:

 SRP’en er blevet erstattet af et studieområdeprojekt (SOP), som retter sig mere mod HTX og vores faglighed, samtidig med, at der bliver tid til og mulighed for at fordybe sig. Projektet har nemlig 20 timer mere, end vores SRP tidligere havde. Derudover indføres der også et mundtligt forsvar af SOP'en.

 Idehistorie B bliver obligatorisk, så man i fremtiden har et historiefag, der binder fagene endnu mere sammen. Noget der både giver større faglighed og åbner flere uddannelser for os, når vi en dag vil læse videre. Det erstatter så teknologihistorie på c- niveau og nytænkes, så det bliver relevant for alle studieretninger.

 Kommunikations-elever vil i fremtiden kunne søge ind på flere videregående uddannelser, fordi kommunikation/IT A i fremtiden bliver ligestillet med andre adgangsgivende fag. Derudover skal der undersøges muligheden for et teknikfag, som giver mening for kommunikations elever.

 En progression mellem teknologi og teknikfag, så det i fremtiden ikke bliver så stor en omvæltning, som det kan være i dag, fordi man har tager et A-niveau fag på et år.

 Indførelsen af faget Informatik, et IT-fag, der kan erstatte kommunikation/IT på linjer, hvor det giver mening.

Alt sammen sager, som vi fra EEOs side har ønsket og kæmpet for, som nu er en realitet. Plus flere ting, som også er kommet ud af DGS og LHs dygtige arbejde, og vores fælles protester .

Et adgangskrav er aldrig en sejr, når vi kæmper for fri og lige adgang til uddannelse, men er der en ting hele den her reform, og forløbet omkring den, har vist os. Så er det, at vi elever kan og vil kæmpe for at forbedre vores uddannelser, og det nytter. Det er en følelse, som vi skal huske. Især i efteråret, når vi går imod finansloven og de besparelser, som den vil bringe. Vi elever kan og skal ændre vores uddannelser og kæmpe for en fair finansiering. For selv de bedste tiltag i reformer, kan blive et mareridt for os elever, vores lære og skoler, hvis der ikke er finansiering til det.

Tak for kampen, og husk at den fortsætter hver dag på vores skoler.