Elever og studerende præsenterede deres forslag til en finanslov under overskriften “Kvalitet Koster”. 12 krav blev lagt på bordet og de fremmødte politikere fra oppositionen var begejstrede. De ansvarlige ministre glimrede ved deres fravær.

Der var fint besøg på den Københavns Tekniske Skole på rebslagervej sidste mandag. Skolen dannede ramme om det topmøde elev- og studenterbevægelsen afholdte for at præsentere deres bud på en finanslov.

Både Enhedslisten, SF, Socialdemokraterne og Det Radikalde Venstre deltog i topmødet. De underskrev alle erklæringen om at arbejde for god og gratis uddannelse. Til stor skuffelse for arrangørerne deltog hverken Undervisningsministeren eller Videnskabsministeren.

Elever og studerende landet over står bag kampagnen, der vender sig mod de forringelser i kvaliteten på deres uddannelser de har oplevet de sidste år. Eleverne er trætte af færre og dårlige undervisning, mindre vejledning til den enkelte og øget egenbetaling.

Du kan følge med i kampagnen på www.kvalitetkoster.dk

Du kan også blive fan af kampagnen på facebook ved at søge på “Kvalitet Koster”