Onsdag den 11. januar mødtes Elev- og Studenterbevægelsen med folketingets partier i København. På skemaet var der to timers debat om politikernes løfter fra foråret om at forbedre uddannelsessystemet. Små skridt er taget, men der er lang vej endnu, lød konklusionen.

Uddannelsestopmøde: Præcis en uge før sidste års folketingsvalg satte Elev- og Studenterbevægelsen seks af folketingets partier stævne. I hånden havde elever og studerende en uddannelseskontrakt. I den var der nedfældet nogle helt konkrete løfter, som de fik politikerne til at skrive under på. Blandt andet en praktikpladsgaranti, som alle partier tilsluttede sig.

I forbindelse med den nye regerings første 100 dage ved magten, var det tid til at se nærmere på, hvad der rent faktisk er sket på uddannelsesområdet efter efterårets møde. Igen var seks af  i alt otte ordførere for børn og undervisning mødt op på Københavns Universitet. Dansk Folkeparti og de konservative udeblev.

Til at starte med kunne Elev- og Studenterbevægelsen hurtigt opridse, hvad der konkret er sket siden efteråret:

  • Gruppeeksamen er blevet genindført på enkelte uddannelser
  • Brugerbetaling for uddannelse er afskaffet i 2012
  • Loft over antallet af elever i klasserne

For eleverne på erhvervsskolernes vedkommende er spørgsmålet om praktikpladsgarantien skudt til de såkaldte trepartsforhandlinger senere på foråret, hvor regeringen har lovet at indføre garantien. Ovenikøbet underskrevet i uddannelseskontrakten af børne- og undervisningsminister Christine Antorini, da hun endnu var uddannelsesordfører. Rosa Lund fra Enhedslisten kom med denne opfordring til EEO:

“Jeg håber, at EEO er med til at huske Antorini på, at hun har lovet en praktikpladsgaranti. Ellers skal jeg i hvert fald nok hjælpe jer med at huske hende på det,” lød det fra Rosa Lund, som var den eneste genganger i forhold til sidste uddannelsestopmøde.

Debatten forløb fredeligt og i en god tone imellem parterne, selvom der var enkelte brokkerier over den stramme tidsplan. Herunder er der fotos og uddrag fra topmødet, hvor parterne var enige om, at nok er de rigtige skridt taget, men der er lang vej endnu til at løse de udfordringer, de danske elever og studerende møder i deres hverdag.

“Hvorfor kan vi ikke få en reel uddannelsesgaranti? I bliver ved med at love, men hvornår ser vi resultater?”

EEOs næstformand Morten Ryom efterlyser action fra politikerne.

“Det offentlige skal tage flere elever”

SFs Jonas Dahl om løsning af praktikpladsproblemet.

“Det gjorde helt ondt i maven at høre mekanikerdrengene tale dårligt om skolepraktikken, fordi de ikke syntes, det var en rigtig praktik”

de radikales Lotte Rod om et besøg på en erhvervsskole sammen med Rosa Lund.

“Det var ikke mig, der var med til mødet i efteråret, så jeg vil ikke lægge hovedet på blokken for at indfri de løfter her. Jeg kan jo ikke love, vi kan anvise finansiering til alle punkter”

Peter Juel Jensen fra partiet Venstre, som i øvrigt var det parti, der skrev under på færrest løfter på topmødet i september sidste år.