Vi søger en tålmodig og initiativrig medarbejder, til at forestå den daglige ledelse af vores sekretariat.

Primære arbejdsopgaver vil være:

 • Ledelse og koordinering af sekretariatet på pt. 6 deltidsmedarbejdere
 • Økonomistyring i samarbejde med bogholder og organisationens bestyrelse
 • Kommunikation mellem sekretariatet og den politiske ledelse samt generel kommunikation i organisationen
 • Projektstyring
 • Fundraising
 • Bistå i udviklingen af organisationen
 • Afvikling af organisationens stormøder to gange årligt

Vi søger en medarbejder, der har:

 • Ledelsestalent
 • Økonomisk indsigt
 • Erfaring fra det frivillige foreningsliv og evner at skabe frivillig aktivitet
 • Har lyst og evne til at arbejde med varierende opgaver og varierende arbejdstider
 • Er indstillet på en ofte hektisk arbejdssituation, hvor et godt overblik og beslutsomhed er vigtigt
 • Har lyst og mod på at være en del af et lille, ungt og engageret sekretariat
 • Har et godt kendskab til det danske uddannelsessystem – især de tekniske uddannelser
 • Har lyst til at arbejde med frivillige unge mennesker

Arbejdsforhold
Stillingen er normeret til 16 timer ugentligt, men omfanget varierer en del. Aften- og weekendarbejde må påregnes. Lønnen er pr. 1. januar aftalt til 127,50 kr./time + pension på 5,5 %. Sekretariatet ligger i Københavns nordvest-kvarter.

Din ansøgning skal være os i hænde senest den tirsdag d. 25 marts klokken 08.00. Jobsamtaler vil finde sted 31/3-2/4 om eftermiddagen/aftenen. Den nye sekretariatsleder tiltræder d. 7. april med overlevering i perioden 7-16/4.

Send ansøgning til sekretariat(at)eeo.dk. Har du spørgsmål, kan du kontakte Rasmus G. Weber på ovenstående mail eller tlf. 29 88 97 01.

Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) arbejder som interesseorganisation for elever på tekniske skoler og -gymnasier. EEO’s primære formål er, at erhvervsskoleelever får reel indflydelse på deres uddannelse. Det sker gennem elevråd, elevrepræsentation i skolernes bestyrelser og andre steder, hvor de kan få indflydelse gennem såvel parlamentarisk som udenomsparlamentarisk arbejde.