Erhvervsskolernes ElevOrganisation søger en produktiv og engageret medarbejder til at udføre organiserende arbejde på de tekniske skoler, mobiliseringsarbejde, samt administrativt sekretariatsarbejde.

k13

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • Elevrådsbesøg over hele landet i samarbejde med vores frivillige

 • Afholde kurser for elevråd og bestyrelsesrepræsentanter

 • Kommunikation til og med elevrådene og deres kontaktlærere

 • At opstarte og udvikle elevråd på medlemsskoler over hele landet

 • Tovholder på mindre kampagner

 • Indsamling af aktivitetsdokumentation

 • Opretholdelse af medlemsarkiv

 • Få nye medlemsskoler

Vi søger en medarbejder, der:

 • Har lyst og evne til at arbejde med varierende opgaver

 • Har stærke samarbejdsevner, men også evnen til at arbejde selvstændigt

 • Er indstillet på en ofte hektisk arbejdssituation, hvor et godt overblik og beslutsomhed er vigtigt

 • Har lyst og mod på at være en del af et lille, ungt og engageret sekretariat

 • Ser en udfordring i at gøre organisationens holdninger interessante for erhvervsskoleelever

 • Har et godt kendskab til det danske uddannelsessystem, især de tekniske uddannelser

 • Har erfaring med opstart og fastholdelse i elevråd eller lignende fora

 • Brænder for at engagere frivillige unge mennesker

 • Kan tale med unge mennesker, og gøre elevrådsarbejdet interessant og spændende

 • Kan håndtere at arbejdspresset varierer fra uge til uge og at meget foregår ude af huset

 

Arbejdsforhold
Stillingen er normeret til 15 timer ugentligt, men omfanget varierer meget ved eks. store deadlines, stormøder, skolestart og skoleopgaver. Derfor er gensidig fleksibilitet vigtig. Især i august, september og oktober måned, hvor skolerne begynder og elevrådene startes op efter ferien, må der forventes en del ekstra arbejde. Aften-/weekendarbejde må påregnes i et vist omfang.

Løn er 127,50 kr. i timen i henhold til overenskomst med HK.

Ansøgningsfrist: Søndag d. 2/3 2014 kl. 08:00

Jobsamtaler: 3-7/3 2014

Ansættelsesstart: Torsdag d. 20/3 2014

Ansøgning sendes til:
sekretariat@eeo.dk, mrk. ”ansøgning”

Har du spørgsmål, kan du kontakte Rasmus Guldager Weber på tlf: 29889701

Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) arbejder som interesseorganisation for elever på tekniske skoler og -gymnasier. EEO’s primære formål er at erhvervsskoleelever får reel indflydelse på deres uddannelse. Det sker gennem elevråd, elevrepræsentation i skolernes bestyrelser og andre steder hvor de kan få indflydelse gennem såvel parlamentarisk som udenomsparlamentarisk arbejde.