Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne,
at der er brug for en reform.Vi har behov for øget fokus på faglig og teknisk kunnen for, at få erhvervsskoler i verdensklasse.
Desværre har politikerne tænkt i akademiske kasser og forsøgt sig med boglige løsninger i stedet for  at respektere erhvervsskolernes faglighed.

Vi håber politikerne har det mod, der skal til for at tage fat om de reelle problemstillinger.”I Erhvervsskolernes Elev-Organisation mener vi at mange af
problemerne på de tekniske skoler, starter allerede i  første klasse i folkeskolen. Denne er mest af alt blevet en forberedelse til det almene gymnasium.
Derfor mener vi også at det er få ,men vigtige ting der skal ændres på vores skoler. På trods af imageproblemer og boglige problemer så har vi ,
de danske håndværkere, altså stadigvæk en lav dumpe procent og en høj anseelse i udlandet” siger formand for Erhvervsskolernes Elev-Organisation – Morten Ryom.
Erhvervsskolernes Elev-Organisations udspil indeholder nogle punkter vi som elever mener er vigtigt kommer med i en reform af erhvervsskolerne.
Vi foreslår bla. At kravet om at have bestået dansk og matematik i folkeskolen tages helt af bordet, at man i stedet indfører screening samtaler med eleverne
inden uddannelsens start, en reform af grundforløbet der tager sit udgangspunkt i den danske virksomhedskultur, indførelsen af et klasseloft på grundforløbet
samt at ligestille skolepraktik taksten med en almindelig overenskomstmæssig løn.
For yderligere udtalelser kontakt Morten Ryom på 24 40 70 57