Fredag d. 6 december var ca. 70 mennesker samlet på Christiansborg Slotsplads. Målet var flere lærepladser. For at gøre politikere opmærksomme på lærepladsmanglen byggede kampagnen Byg Danmark Op i samarbejde med tømrerlærlinge i skolepraktik en mur med billeder af mennesker, der mangler en læreplads eller kender en, der gør.
Photo 06-12-13 10.41.58
Programmet bød foruden murbyggeri på taler af forskellige relevante aktører. En miniatureudgave af muren med billederne på og dertilhørende kampagnekrav, der derved også fungerede som underskrifter, blev i slutningen af arrangementet overakt til Socialdemokraternes Ane Halsboe-Jørgensen.

Mens muren blev bygget, uddelte Byg Danmark Op flyers og håndværkere til forbipasserende, der undrede sig over, hvad der kunne forsamle 70 mennesker i hagl og blæst.
Da muren var rejst, håndværkere spist og inden tæerne frøs af, var der taler på programmet.

Lærlingene Søren Borking og Sonja Nørgaard fra Logik & Co holdt en tale om virksomhedernes sociale ansvar og erhvervsuddannelsernes manglende kvalitet. Det var en tale ud fra deres personlige erfaring, der handlede om, hvor svært det er at få en læreplads og om, hvor heldige de er at have fået en læreplads i den benhårde kamp.
Morten Ryom formand for erhvervsskolernes elevorganisation var enig i Sonja og Sørens pointer og brugte også sin tale til at fremhæve det urimelige i ikke at kunne færdiggøre sin uddannelse. Han kom derefter med en klar opfordring: ”Det er vigtigt, at vi som nation, stiller os op og stiller krav. For hvis ikke vi har nogle gode erhvervsuddannelser, har vi heller ikke et stabilt velfærdssamfund.” Faktum er, at vi i fremtiden vil mangle faglært arbejdskraft, hvis ikke vi handler nu. Manglende lærepladser er et fælles problem og derfor også et ansvar, vi skal løfte i fællesskab. Det gælder borgere, virksomheder og politikere.

1456700_261920147295682_223474479_n

Miniatureudgaven af muren med underskrifter og kampagnekrav blev overrakt til Ane Halsboe-Jørgensen (S). Hun delte vores ambition om flere lærepladser og sagde følgende i sin takketale: ”I det øjeblik vi ser de her tal, så ser vi også jeres ansigter, så ser vi også de her ansigter. At det er rigtige unge mennesker, det her handler om”
Enhedslistens Rosa Lund, ordfører for uddannelse, var enig i dette udsagn og nævnte blandt andet i sin tale, at hun ville minde politikerne bag erhvervsskolereformen om at huske ansigterne på de mennesker, der står uden læreplads og som nu befinder sig på Ane Halsboe-Jørgensens kontor på Christiansborg.

Hvad er Byg Danmark Op?
’Byg Danmark Op’ er en kampagne, der kæmper for flere lærepladser. Lærepladser til de ca. 12.000 unge, som i dag står uden en læreplads. Hvordan skal det ske? Kravene er enkle:

1) Politikerne skal vedtage klare og bindende uddannelsesklausuler, som forpligter virksomhederne til at tage lærlinge.
2) Der skal oprettes et nationalt organ, der skal vejlede kommunerne i forhold til uddannelsesklausulerne.

Med kravene sikrer vi, at også de store virksomheder tager lærlinge og løfter det fælles uddannelsesansvar, og at potentialet i uddannelsesklausulerne udnyttes til fulde.

Hvad har Byg Danmark Op gjort?
I den måned kampagen har kørt, har Byg Danmark Op besøgt erhvervsskoler, hvor vi har snakket med elever, som står uden læreplads. Her har vi oplevet hvor stort et problem, lærepladsmanglen i virkeligheden er.
Vi har også besøgt Logik & Co, som er en virksomhed, der tager deres sociale ansvar alvorligt ved at tage lærlinge, og vi har hørt, hvilken investering lærlingene er for fremtiden. Vi har skrevet læserbreve og artikler om lærepladsmanglen, så også den brede offentlighed får et større kendskab til problemet og kan reagere på den. Vi har taget billeder af mennesker, der mangler en læreplads, eller kender en, der gør. Byg Danmark Op har lavet en facebookside, hvor alle billederne er lagt ud, og hvor man desuden selv kan tilføje sit billede. Vi har lavet film, flyers og hængt plakater op.

Initiativet til Byg Danmark Op er taget af elever fra Krogerup Højskoles linje ’Verden Brænder.’ Men det slutter ikke her. Om ambitionen om flere lærepladser bliver til virkelighed, vil fremtiden vise. Byg Danmark Op fortsætter sin kamp for flere lærepladser, men i fremtiden er det Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO), der vil stå for kampagnen.

Af Nanna Nissen og Signe Agnild fra #BygDanmarkOp

1476141_261919713962392_1338083796_n (1)

Se flere billeder fra kampagnen og del selv dit eget her